Átriový dom

Átriový dom
Adresa: Čachtice, Slovensko
Projekt:2019-20
Realizace:2020-21
Užitná plocha:215 m2
Zastavěná plocha:273 m2


Spolupráca: Veronika Michalíková, Bjorn Kierulf | CREATERRA,
Hlavný inžinier projektu: Bjorn Kierulf | CREATERRA
Hlavný dodávateľ: KONTRAKTING STAVEBNÉ MONTÁŽE
Autor fotografií: Matej Hakár, Pavol Pokorný, Ivan Kolárik
Stavebný pozemok sa nachádza v Čachticiach, v takej časti obce, akých sú typologicky a morfologicky na Slovensku tisíce – priestorová schéma = ulica + predzáhradka + dom + záhrada + sliepky/zajace. Okolitá zástavba je prevažne z 50-tych rokov 20. storočia, kde spôsob života "práca vo fabrike versus práca v záhrade" bol reflektovaný v individuálnej výstavbe výsostne vo forme samostatných nezávislých stavebných entít bez subjektívnej potreby priestorového vyjadrenia v architektúre. Vo vnímaní bežného pracujúceho modernistické motto "prepojenie interiéru s exteriérom" v rodinných domoch nejestvovalo, pretože nemalo racionálne opodstatnenie v reálnych životoch obyvateľov týchto domov.

Obyvateľmi novostavby átriového domu je mladá rodina s dieťaťom, ktorá je s miestom a spôsobom života v obci silne spätá. Paradoxne ich radikálne iný koncept bývania nie je revoltou voči lokálnej tradícii. Počas spolupráce sa architekt nevyhnutne dostane do užšieho kontaktu aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi klienta a tak som sa aj v tomto prípade s stal súčasťou radostnej dynamickej koexistencie 3 generácií vrátane oboch rodín manželského páru. V kontexte spolunažívania generácií je zjavné, že nový a iný koncept bývania je prirodzenou potrebou "mladých" žiť po svojom (podporená zažitou skúsenosťou z "veľkého" sveta) tak, ako sa to deje v cyklicky sa opakujúcej generačnej výmene počas celej histórie obce a spoločenstva v nej.

Átriový koncept bol od začiatku favoritom priestorového riešenia. Napriek tomu nie je dom koncipovaný len sebastredne, ale v logickom pokračovaní dispozície má verejnú prístupovú časť bez oplotenia a aj otvorenú terasu do záhrady. Centrom priestorovej zostavy je átrium obkolesené krytým stojiskom pre dve autá, nadväzujúcim skladom a ďalšími dvoma krídlami domu, ktoré obsahujú dennú (južné a východné krídlo) a nočnú časť (západné krídlo). Dispozičným centrom domu je obytná časť s kuchyňou a jedálňou. Priestor je prestrešený valbovou strechou s vloženou klenbou.
Na predĺžení západného krídla je priestor s vlastným hygienickým zázemím samostatne prístupný z átria. V čase vzniku architektonického konceptu v roku 2019 sme netušili, ako sa nám v podmienkach C-19 epidémie bude hodiť a aj teraz v postcovidovom období ukazuje opodstatnenosť, pretože je využívaný dramaturgicky multifunkčne ako home office, hosťovské bývanie, karanténa, čokoľvek.
Dom je realizovaný ako montovaná drevostavba, valbová strecha nad hlavným obytným priestorom je konštrukciou z lepených väzníkov v kombinácii s drevostyčníkovými strešnými nosníkmi. Zdrojom tepla a chladu je tepelné čerpadlo. Dom je navrhovaný v súlade s princípmi aplikovanými pre pasívne domy (parametre tepelnej obálky, vzduchotesnosť). Napriek členitému tvaru stavby a adekvátnej tepelnej strate z ochladzovanej plochy je novostavba átriového domu vďaka aplikácií parametrov pre pasívne domy nadpriemerne energeticky úsporná – merná potreba tepla na vykurovanie je podľa PHPP 30,0 kWh/(m²a) a tepelná strata 20 W/m².
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pokorny architekti s.r.o.