Interiér kanceláře firmy Lundegaard

Interiér kanceláře firmy Lundegaard
Adresa: Škrobárenská 502/1, Trnitá, Brno, Česká republika
Investor:Lundegaard a.s.
Projekt:2017
Realizace:2017


Pracovní týmy lze v mnoha oborech lidské činnosti rozdělit primárně na dvě části: techniky a návrháře, nebo jinak řečeno na povahy racionální a poetické. Podobné rozdělení můžeme vidět v činnosti architektonického ateliéru, kde jsou stavební inženýři a architekti. Náš klient z IT oboru funguje úplně stejně a dělí své pracovníky do dvou týmů: blue team a green team. Společně s klientem jsme přesvědčeni o tom, že perfektní produkt lze vytvořit pouze vzájemným prolínáním těchto dvou elementů, nalezením jejich vyváženého poměru a jejich propojením do jednoho celku. Aby se to podařilo, je potřeba vytvořit prostor pro setkávání – coworking + garden = lundegaarden.

Podívejte se na čtvrtku papíru, tvar stolu, mobil, židli, nebo jak skládáme oblečení. Přestože je lidské tělo vytvarováno do jedné zakřivené hmoty, obklopujeme se čistě racionálními předměty, které lze vepsat do obdélníku nebo čtverce. Nejlépe využitelným prostorem je pro nás ověřený půdorysný tvar obdélníku, protože jakékoliv zakřivení prostoru v interiéru nám znemožňuje ho efektivně využít a vytváří podivné situace. Na této realizaci jsme si ovšem prověřili, že určitá míra poetičnosti (nebo neracionálního tvaru) může v čistě ortogonálním prostoru vyvolat příjemnou změnu, dynamiku a také překvapivě silné ovládnutí celého prostoru. Toto působení jsme ještě umocnili užitím poloprůhledné látky, jejíž měkkost kontrastuje s ostatními tvrdými materiály jako je sklo a beton. Na obdobném principu funguje černá barva stěn a dřevěný obklad z OSB desek.

Interiér kanceláře je rozdělený na několik zón, které mají každá odlišný charakter. Návštěvník je hned při vstupu okouzlen velkorysým společným prostorem s kuchyňkou, kterému vládne zasedačka kruhového půdorysu oddělená od zbylých prostor bílým závěsem. Interiér není zajímavý pouze obsahem, ale také formou – byly použity na první pohled nesourodé materiály, které však dohromady vytváří harmonický celek produktivního pracovního prostředí.
dkarchitekti, s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od dkarchitekti, s.r.o.