Technologické centrum UMPRUM Mikulandská

Technologické centrum UMPRUM Mikulandská
Adresa: Mikulandská 134/5, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor:UMPRUM
Projekt:2012-19
Realizace:2019-21
Zastavěná plocha:2025 m2
Obestavěný prostor:57150 m3
Náklady:500 000 000 CZK


Technologický a výzkumný objekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Potvrzení Vysoké školy uměleckoprůmyslové jako součásti historického jádra města, potvrzení a posílení jejích funkcí ve městě. Projekt na ochranu a udržení autentické komunity (studenti, umělci) v jádru města, projekt proti vysídlování centra Prahy.
K hlavní budově školy, exkluzivně situované na nábřeží, je navržen objekt s funkcí doplňkovou – zahrnující umělecké dílny a technologické zázemí školy. Budovy jsou v docházkové vzdálenosti, jejich funkce, život uvnitř, vzájemná interakce oživují, obohacují centrum města. V lokálním urbanismu se budova zapojuje do tradičního městského pražského systému propojování městských veřejných a poloveřejných prostorů. Koncept otevřeného městského parteru, otevřené komunikační vertikály, zpřístupnění a využití střešní krajiny je architektonickou motivací pro propojení s životem města ve všech dimenzích. Podstatná je proměna fasády původní základní školy na fasádu vysoké školy, Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Rozpor mezi požadavkem její pietní rekonstrukce a novou funkcí, novým životem řeší jediný architektonický zásah, vertikální řez celou fasádou – prodloužení její morální životnosti (95,1 % historie, 4,9 % současnosti).
Práce s objemy ve vazbě na tradiční dvory, dvorky, pasáže, práce v logice původní geometrie, práce s měřítkem, s původním traktováním a modulací původních konstrukcí. Zachování historické kvality (stopa, objem, výška, proporční vztahy, podstatné a kvalitnější detaily historické budovy). Motivační a pracovní prostředí uměleckých dílen – dřevo, kov, sádra, digitální technologie, robotika, volné umění, design, sklo, keramika, textil, móda, grafika, fotografie, film, šperk, architektura.
Ivan Kroupa

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ivan Kroupa architekti