Architekt roku 2024

Vyhlašovatel
ABF, a. s.

Termín vyhlášení
01.3.2024

Termín odevzdání
pá 03.5.2024 18:00

Odkaz
https:/ ...
SoutěžeVložil
Markéta Pražanová
Cenu Architekt roku získává každoročně odborník, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice.
Architekt roku upozorňuje na tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury. Snaží se ale také podpořit občanskou angažovanost a osvětu na poli architektury. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem poukázat na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již více než patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byl odbornou porotou vybrán profesor Ivan Kroupa,“ přibližuje ocenění Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a.s., která soutěž organizuje.

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: Ivan Kroupa, dvojice architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Petr Stolín, Stanislav Fiala a Zdeněk Fránek) a vybere z nich 3–5 finalistů, z nichž vzejde vítěz. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.
0 komentářů
přidat komentář