Přístavba ZŠ Ratíškovice

Přístavba ZŠ Ratíškovice
Address: Vítězná 701, Ratíškovice, Czech Republic
Investor:Obec Ratíškovice
Completion:2018-19
Price:12 000 000 CZK


Spolupráce: Michal Kolář, SMART PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Foto: Natálie Minaříková
Ocenění: Stavba Jihomoravského kraje 2018 v kategorii Občanská vybavenost
Přístavba odborných učeben je dvoupodlažní s pultovou střechou. Přiléhá k tělocvičně a spojovacímu krčku hlavní budovy školy. Jde o kubickou stavbu s minimalistickým členěním fasád. Nosnou konstrukcí monolitického železobetonového stropu a střechy jsou vzrostlé a rozsochaté dubové kmeny, které jsme zbavili kůry. Díky celoplošnému prosklení ze severní strany jsou dobře vidět. U severní strany objektu se nachází i část školního parku s dřevinami – kmeny v interiéru posilují pocit prolínání vnějšího a vnitřního prostoru. Stromy jsme instalovali tak, aby plnily svou nosnou funkci a současně vytvářely představu, že kmeny s větvemi prorůstají oběma podlažími.
V prvním podlaží přístavby jsou dílny s přípravnou a garáž, ve druhém třídy informatiky, přírodovědy a jazykové výuky. Prostorové členění je strohé, komunikačně jednoduché, v místě napojení na krček starší budovy je v obou podlažích foyer se sedačkami a herními stolovými prvky. V interiéru se pohledově uplatňují betonové tvárnice, což determinovalo barevné řešení: šedá, bílá a dřevo. V kontrastu k tomu jsme instalovali výrazné barevné prvky: dveře, zárubně, nábytek.
Stavební materiál: litý betonový strop prvního podlaží, dřevěný záklop stropu druhého podlaží, hrubozrnné betonové tvárnice v učebnách a na chodbách, velkoplošné prosklení s minimálním členěním a hrubě opracované dubové kmeny vytváří čitelný a čistý prostor určený pro soustředění a vzdělávání. Pohledově se uplatňující substance materiálů včetně stromosloupů vyvolaly nezbytnost kvalitního stavebního provedení.
Kromě originální dubové konstrukce je třeba ještě zdůraznit, že objekt je napojen na systém tepelných čerpadel země-voda. Dešťové vody se odvádějí do zasakovací nádrže ve školní zahradě. Přístavba je tak propojena s přírodou nejenom pohledově a materiály, ale i funkčně a provozem.
Létající inženýři
0 comments
add comment

more buildings from Létající inženýři