Nové centrum Hostivař – vítězný projekt

Konsorcium UNIT + A69 + DUA + Land05 + ONplan bylo na slavnostním večeru v pražském CAMPu vyhlášeno vítězem urbanistické soutěže, která má za cíl najít optimální urbanistické řešení dopravního uzlu a související území u Nádraží Hostivař. Zadavatelem je společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 a hlavním městem Prahou.

Urbanistická soutěž probíhala od podzimu minulého roku ve třech fázích, kterou vždy uzavíral společný workshop soutěžících, odborné poroty a jejích přizvaných odborníků. V první fázi soutěže bylo z 24 došlých přihlášek vybráno dle portfolií referenčních prací a popisu profesního přístupu k zadání pouze pět multioborových týmů – Pavel Hnilička Architects-Planners, Pelčák a partner architekti, gogolák + grasse, UNIT+A69+DUA+Land05+ONPlan, agps architec- ture.

Tyto týmy odprezentovaly porotě svoje koncepty v druhé fázi soutěže. Návrhy byly zhodnoceny odbornými porotci a nezávislými odborníky z oborů enviromentální udržitelnosti (JRD), vodních toků (OCP MHMP), městské výstavby (Praž- ská developerská společnost), ekonomiky (4ct), veřejných prostranství (IPR Praha), územního plánování (IPR Praha) a dopravy (DPP, ROPID, IPR Praha, ETC). Do další fáze soutěže byly jako nejvhodnější vybrány návrhy dvou týmů – Pavel Hnilička Architects-Planners a UNIT+A69+DUA+Land05+ ONplan. Tyto dva týmy na základě připomínek dopracovaly svoje návrhy a porotě je představily na posledním workshopu.

„Řešené území je paradoxním místem. Dokonale obslou- žené různými druhy dopravy, a přitom s přerušenými místními vztahy. V geografickém těžišti Prahy 15, ale bez atributů městského centra. V krajinné ose Měcholupského potoka, přesto okupované dopravními plochami.
Pro úspěšnou proměnu místa je třeba správně skloubit zdánlivě protichůdné cíle: obnovit krajinnou osu a vytvořit intenzivní městské centrum. Kombinace obou prvků přináší místu jedinečnou kvalitu. Živé náměstí přestupního uzlu i klidné zelené radniční nádvoří.
Bydlení u železniční stanice, a zároveň s výhledy do parku. Místo intenzivně městské, a přitom ohleduplné ke svým uživatelům. Nové centrum Prahy 15 s úřadem a službami, kam se těšíte přijet.“ Takto svůj návrh popisují přímo autoři, kteří ho podrobně představili v rámci slavnostní vyhlášení v CAMPu.

K soutěži byl vydán katalog shrnující její průběh a všechny odevzdané návrhy. Všechny informace o soutěži naleznete na webových stránkách novecentrumhostivar.cz
0 komentářů
přidat komentář