Dům pro Zajícovi v Dačicích

Dům pro Zajícovi v Dačicích
Autor: ertepl
Investor:Zajícovi
Realizace:2021-23
Užitná plocha:166 m2
Zastavěná plocha:143 m2
Plocha pozemku:1250 m2
Obestavěný prostor:808 m3


rezedově zelená, zaujala jelena,
jemně šedá na fasádě, přilákala jeho laně,
vše proběhlo v satelitu,
v maloměstském dilematu...

Na kraji Dačic, v novodobém satelitu, se skvělí investoři rozhodli postavit jednoduchý a skromný rodinný dům.
Největší výzvou bylo vypořádat se se samotným nemotorným urbanismem a spoustou regulací budoucí zástavby. Dalším úskalím byl pak hodně strmý terén a požadavek na dostatek soukromí. Nakonec se vše dohromady ukázalo jako skvělé a nosné zadání.
Společně s investory jsme přišli na jednoduché řešení – téměř atriový dům tvaru L, který je z jedné strany chráněn svahem zahrady volně přecházející v krajinu a jednou stranou zafixovanou volně stojící garáží. Tím jsme vytvořili prostupné atrium/dvůr/terasu, která poskytuje dostatek soukromí, ale zároveň komunkuje se svým okolím.
ertepl
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ahoj
Vojtěch Jemelka
24.05.23 09:33
Fotky
betonář
25.05.23 07:04
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ertepl