Knihovna v Birminghamu

spojená s divadlem REP

Knihovna v Birminghamu
Autor: Mecanoo
Adresa: Centenary Square, Birmingham, Velká Británie
Investor:Birmingham City Council
Projekt:2008-09
Realizace:2010-13


Statika: Buro Happold, Birmingham, Glasgow
Divadelní technologie: Theateradvies, Amsterdam
Manažer projektu: Davis Langdon Schumann Smith, London
Dodavatel: Carillion Building, West Midlands
Konzultanti: GVA Grimley Ltd., Birmingham
Fotograf: Christian Richters
Palác pro veřejnost
Francine Houben

V červnu 2008 jsem poprvé v životě navštívila Birmingham. Mecanoo bylo jednou ze sedmi mezinárodních architektonických firem, které se dostaly do užšího výběru na návrh nové knihovny v Birminghamu vzájemně propojené se sousedním divadlem Repertory Theatre (REP). Cílem projektu bylo spojit mluvené a psané slovo. Klient vybíral tým, který by mu pomohl uskutečnit jeho záměr v postavení inovativní a světové knihovny, jež se stane největší knihovnou v Evropě a očekávalo se, že ji denně navštíví deset tisíc lidí.

Birmingham je multikulturní britské město s něco málo přes milionem obyvatel z velmi odlišných prostředí. Má mnoho identit, kulturních i archi- tektonických. Není to jen nejmladší evropské město se čtvrtinou populace do 25 let, ale je to také město s 50 000 studenty, v Británii v počtu studentů druhé po Londýnu.

Knihovna budoucnosti pro Birmingham
Setkávám se s ředitelem knihovny Brianem Gamblesem a jeho zaměstnanci, s nadšením nám říká: "Birminghamská knihovna se stane centrem učení, informací a kultury, které pomůže posílit Birminghamskou znalostní ekonomiku. Má se stát sociálním srdcem města – budova spojující lidi všech věkových skupin, kultur a prostředí. Moderní knihovna již není pouze doménou knihy – je to místo se všemi typy obsahu a pro všechny typy lidí. Vliv knihovny bude přesahovat i fyzické hranice budovy, její globální digitální přítomnost umožní veřejnosti přístup k obsahu odkudkoli na světě."

Shakespearova pamětní místnost
Vůbec první knihovna v Birminghamu pochází z roku 1865. Tato budova shořela v roce 1879 spolu s většinou sbírky. Po požáru se skupina občanů spojila a vytvořila "Our Shakespear Club", spolek národní hrdosti, který schraňuje jednu z nejkomplexnějších Shakespearovských sbírek na světě. Když viktoriánská knihovna otevřela své brány v roce 1882 na náměstí Radcliff Place, obsahovala i Shakespearovu pamětní místnost, čítárnu navrženou speciálně pro Shakespearovskou knihovnu Johnem Henry Chamberlainem, členem městského Shakespearova klubu. V roce 1974 nahradila viktoriánskou knihovnu Ústřední knihovna v Paradise Circus, brutalistická budova navržená architektem Johnem Madinem. Shakespearova pamětní místnost tehdy byla demontována a uložena do depozitáře. O dvanáct let později je znovu postavena ve School of Music, která se nachází vedle budovy ústřední knihovny. Záměrem projektu je integrace Shakespearovy pamětní místnosti do nové budovy knihovny.

James Watt a Matthew Boulton
Kromě mimořádné Shakespearovské sbírky nám pracovníci knihovny ukazují jejich jedinečnou historickou sbírku fotografií, stejně jako originální kresby a zápisníky vynálezců 18. a 19. století, Jamese Watta a Matthewa Boultona. Birminghamská hudební knihovna má rozsáhlé unikátní sbírky. Hudební skupiny jako Black Sabbath, UB 40, Electric Light Orchestra, Duran Duran a The Streets jsou všichni "Brummies" z Birminghamu.

"Červená nit"
Tři dny s manželem donekonečna procházíme městem, ve kterém jsem nikdy předtím nebyli. Pozoruji a fotografuji vše, co mi padne do oka, abych odhalili podstatu města a lidí. Večer jdeme na představení do divadla REP. Z našeho hotelu se snažíme jít nejkratší cestou pěšky k divadlu, ale po cestě jsme omezováni dálnicemi, které protínají centrum města. Po představení se rozhodneme následovat dav a zjistíme, že podniká logickou, neformální pěší cestu přímo srdcem města. Tuto trasu nazývám "červená nit", protože spojuje nákupní centrum Bullring, stanici New Street, New Street, Victoria Place, Centenary Square, ICC, kanály, Brindley Place a Westside. Pozemek pro novou knihovnu se nachází uprostřed této trasy vedle stávajícího REP na náměstí Centenary Square.

Rytmus architektonické historie

Během našich procházek mě napadly dvě věci. Nejprve, když kráčíte po červené niti, setkáte se s celou architektonickou i městskou historií jako ve filmu. Město dýchá bohatou průmyslovou historií: gotické budovy ze 17., 18. a počátku 19. století, viktoriánské klasicistní budovy, jako je Birminghamská radnice z roku 1834, a mnoho viktoriánských budov nádherně řemeslně zpracovaných. Birmingham má více kanálů než Benátky. Tyto úzké kanály byly vytvořeny v 18. a 19. století, aby byla zajištěna dodávka uhlí. V tomto kontextu se nacházejí budovy, jako je Baskervilleův dům z počátku 20. století a železobetonové stavby, jako je stávající knihovna ze 60. let, ICC z 80. let a nákupní centrum Bullring s Kaplického blobem Selfridges z roku 2003. Rozptýleny po městě, mě zaujaly ocelové kostry plynojemů.

Jemně svažité kopce
Druhá věc, které si všimnu, je, že Birmingham je postaven na mírně svažitých kopcích. Je to zelené město, až na jeho centrum. Miluji tyto měkké kopce. Připomínají mi mou rodnou provincii Limburg na jihu Nizozemska. Všimla jsem si, jak se železniční tratě protínají těmito kopci a údolími, objevují se a zase mizí v krajině. Birmingham je geografický střed Velké Británie a železniční uzel. Jeden vlakový tunel dokonce vede diagonálně přímo pod Centenary Square. Napadá mě, že zde určitě můžeme stavět pod zemí, zatímco v mé vlastní zemi je to vždy výzva. Tato myšlenka se stává hlavním zdrojem inspirace.

Idea
Po třech dnech se má vize pomalu začíná formovat. V kanceláři dále rozvíjíme naše nápady. Očekává klient, že uděláme ikonu? Určitě nechceme navrhnout budovu, která je jen pouhou "epizodou". Chceme vytvořit budovu, která přináší soudržnost městské sítě Birminghamu. Naším snem je vytvořit lidový palác: příjemný, přívětivý, inspirativní pro všechny věkové kategorie a zázemí – skutečná veřejná budova, která také vytváří venkovní veřejný prostor. Taková, která láká kolemjdoucí, aby vstoupili a vydali se na cestu objevování. Představujeme si návštěvníky, kteří se pohybují z jednoho patra do druhého přes propojené a překrývající se rotundové prostory, které slouží jako hlavní vertikální komunikační trasa. Při procházení budovou se mění pohledy a linie průhledů. V podzemních podlažích pokračuje trasa téměř k vlakovému tunelu, který se nachází před budovou, a znovu se vynořuje na Centenary Square. V tomto okamžiku se vnitřní trasa budovy prolíná s trasou "červené nitě", která veřejnosti odhaluje kousek vnitřního knihovního světa.

Tým jako symfonický orchestr
V srpnu 2008 starosta Birminghamu oznamuje, že jsme vyhráli. Cítím se sebejistě. Věřím, že dokážeme vytvořit silný návrh v napjatém ročním časovém harmonogramu. Dodavatel má být vybrán do tří měsíců. Mecanoo má silný tým a spoustu zkušeností s knihovnami i divadly. Máme také architektonické, urbanistické, krajinné, interiérové a restaurátorské specialisty. Tým Mecanoo může spolupracovat jako symfonický orchestr za doprovodu interdisciplinárních konzultantů. Otevíráme naši kancelář Mecanoo UK v Birminghamu a vyhrnujeme si rukávy!

Hledání pokračuje
Naše hledání podstaty města pokračuje. Místní historik Carl Chinn nás provede Birminghamem a vysvětluje, že stavební materiály pocházely z místních zdrojů - proto je mnoho budov postavených z červených a modrých cihel s rozsáhlým využitím oceli. Vápenec byl materiál, který reprezentoval mezinárodní město v 19. a 20. století. Příkladem toho je radnice a Baskerville House. V posledních padesáti letech se objevily další materiály: beton, sklo, moderní červené cihly a hliníkové disky. Jaký materiál tedy máme zvolit uprostřed takto pestrého města?

Rytmus města: ne jedna, ale dvě budovy
Chceme, aby náš design zapadnul do rytmu města, a proto učiníme kritické rozhodnutí, že knihovna integrovaná s divadlem REP se nestane jednou budovou, ale dvěma. Spolu s Baskervillovým domem vytvoří na náměstí soubor tří paláců, každý s vlastní materializací – nejprve Baskervillův dům, vápencová budova z roku 1938, poté divadlo REP, optimistická betonová budova z roku 1971. Mezi nimi je knihovna roku 2013 s kovovou filigránovou fasádou propletených kruhů. Navrhujeme, aby se na Centenary Square odrážely tři identity: formálnější oblast před Baskervillským domem obsahující pamětní síň, otevřený prostor pro akce před REP a intimnější měkký krajinářský prostor před budovou knihovny.

Intermezzo: divadlo Repetory Theatre
V únoru 2009 mám oběd s Grahamem Winteringhamem, architektem Repertory Theatre. Potkávám úctyhodného, nadšeného staršího muže a věrného návštěvníka REP. "Jak jste se vlastně dostal k tomu projektu?" Zeptám se ho. Říká mi, že po druhé světové válce studoval architekturu v Birminghamu. Nejprve navrhl malé Crescent Theatre s revolučním 360 stupňovým otočným jevištěm. Protože byl jediným architektem v Birminghamu s divadelními zkušenostmi, byl v roce 1964 pověřen návrhem divadla pro jednu z nejvlivnějších divadelních skupin v historii anglického divadla, REP. Řekl mi, že ten projekt byl vlastně noční můra. V zadání byl požadavkem sál pro 900 míst k sezení, bez balkonů. Dalším důležitým detailem tohoto programu bylo, že muselo být mnohem více pánských než dámských toalet, protože diváci byli hlavně muži! V roce 1964 je projekt budovy smluvně zadán, ale následně vláda pozastavuje všechny veřejné projekty. Winteringham musí čekat tři a půl roku a během této doby se jeho názory stále vyvíjejí. Ale už nemůže provádět změny, bez ohledu na to, kolik důvodů pro ně existuje. Původně se počítalo před divadlem s reflexním jezírkem, takže navrhul zaklenutá okna. Voda by odrážela krásnou scénu. Tato vodní plocha ale nikdy nevznikla. Schodiště jako vnější sochařský prvek navazující na podzemní garáž také nikdy nespatřily světlo světa. Strmý svah, který působí v zadní části budovy nepochopitelně, je pozůstatkem myšlenky, aby byla Cambridge Street umístěna o jedno podlaží níže, a vyhnula se tak surovým dálnicím, které protínají centrum Birminghamu. Cambridge Street však nebyla nikdy zapuštěna.

Popisuji naše první nápady Grahamovi Winteringhamovi. Nemáme v úmyslu demolovat REP, ale zachovat jedinečný sál ve tvaru řeckého divadla. Chceme obnovit původní hlediště i foyer a zregenerovat fasádu hloubkovým očištěním a výměnou oken za současné sofistikované zasklení. Máme však v úmyslu obnovit celou zadní část domu: divadelní technologii, logistiku a dílny. Je velmi rád, že jeho budova nebude zničena.

Čtyři plány pro Birmingham za osmdesát let
Uvědomuji si, že tento architekt během svého života viděl, jak se čtyři hlavní plány pro rozvoj Birminghamu přijímaly a následně opouštěly. Ve třicátých letech to byl Grand plan podle francouzského vzoru s reprezentativními veřejnými budovami, monumentální městskou třídou á la Champs Elysées. Tři budovy byly postaveny v klasickém, monumentálním duchu s vápencovými fasádami, včetně Baskervillova domu a kruhového pamětního sálu před ním. Druhá světová válka znamenala konec Velkého plánu. V šedesátých letech byl vytvořen rozvojový plán odrážející ducha doby: optimistická velkolepá gesta, mnoho demolic, prostor pro auta a spousta betonu. Nová centrální knihovna tvoří přechod do starého centra města. V roce 1974 se otevírají brány její skulpturální brutalistické budovy. Vlivný městský architekt určuje, aby fasáda nebyla z mramoru, ale z moderních prefabrikovaných betonových panelů. Divadlo REP pochází také z tohoto období. Hlavní plán devadesátých let – éra městské obnovy – vytváří velké konferenční centrum ICC vedle REP s koncertním sálem na druhé straně Centenary Square. Jedná se skutečně o úspěšný projekt, protože Birmingham se stává konferenčním centrem Velké Británie, hned za Londýnem.

V roce 2008 pracuje Birmingham na svém čtvrtém plánu velkého města s novou knihovnou propojenou s divadlem REP jako nejdůležitějšími budovami. Cítím velkou odpovědnost scelit udržitelným způsobem každé období z minulosti do stabilizované podoby pro nadcházející století.

Kompozice tří paláců
Tři paláce stojí na osluněné straně Centenary Square. U vchodu vytváříme velký příjemný baldachýn, který vítá návštěvníky knihovny i divadla REP, chrání je před deštěm a zastíní je před sluncem. Vstupní haly obou budov jsou propojeny. Na spojnici mezi oběma budovami se nachází Studio Theatre, kde se slučuje mluvené a psané slovo.

Jakmile byla určena urbanistická strategie, prověřili jsme několik hmotových variant, abychom nalezli nejvhodnější vztah mezi novou budovou, jejím bezprostředním okolím a širším městem. Výsledkem je figura se třemi na sobě položenými objemy, z nichž každý je spojen s městem v jiném měřítku – spodní hmota a její terasa souvisejí s Centenary Square, střední s městskou čtvrtí a horní hmota s měřítkem celého města.

Vrstvení objemů knihovny na sebou vytváří příležitosti pro venkovní zahrady. Každá ze zahrad se týká města v jiném měřítku. Spodní terasa – Terasa objevování – má výhled na náměstí Centenary Square a je nejvíc veřejná. Naproti tomu horní terasa – Tajná zahrada – má introvertnější intimní atmosféru, odrážející její vyvýšenou polohu v budově. Šikmé záhony zahrady reagují na mírné svahy kolem Birminghamu.

Cesta interiérem knihovny, který je vnímán jako pokračování veřejného prostoru, je zamýšlena jako sled událostí a zážitků, z nichž každý je rozpoznatelný od dalšího. Byl prozkoumán potenciál rozšíření tohoto konceptu do exteriéru a je vyjádřen jak kruhovým venkovním amfiteátrem na Centenary Square, tak "korunovační" rotundou v nejvyšší části budovy, kde je umístěna Shakespearova pamětní místnost.

Esencí budovy je příčný řez
Uspořádání knihovny je navrženo pro maximální přístup veřejnosti. Dalo by se očekávat, že archivy budou umístěny v suterénu budovy, ale ve spolupráci s Brianem Gamblesem jsme se rozhodli archivy zpřístupnit. Když jsou archivy pohřbeny v nižších úrovních, nikdo je nevidí. Archivy Birminghamu jsou něco, na co mohou být místní velmi hrdí, a stojí za to je vystavit.

Nepoužívanější veřejné funkce se nacházejí v přízemí, což zjednodušuje očekávaný tok 10 000 návštěvníků denně. V přízemí jsme potřebovali hodně užitné plochy, proto jsme dohromady propojili přízemí, mezipatro a střední spodní přízemí. Vzniknul tím systém pozvolna klesajících teras. Závěrečné prostorné nejnižší přízemí je prodlouženo až k okraji vlakového tunelu a zasahuje do Centenary Square. Stupňovité terasy umožňují vstoupit měkkému severskému světlu hluboko do interiéru a amfiteátr na náměstí je dalším místem pronikání denního světla do interiéru knihovny. Dětská knihovna se nachází v nejnižším patře spolu s hudební knihovnou. Venkovní kruhový amfiteátr nabízí prostor pro veřejná vystoupení. Představujeme si zvuk klavíru, který prostupuje náměstím a vábí kolemjdoucí nahoře, aby nahlédli do prostoru dole a na chvíli se zastavili.

Posloupnost rotund
Je to příčný řez, který názorně vystihuje celou knihovnu a akcentuje posloupnost rotund s centrální Book Rotunda. Rotunda knih propojuje tři patra se třemi hlavními funkcemi: veřejnou knihovnou, terasou objevování s výstavní galerií a vědeckou knihovnou. Samotná rotunda knih má pět pater. Jedná se o ikonický prostor, který oslavuje knihy a lze jej také použít pro různé druhy akcí. Prostřednictvím eskalátorů a pohyblivých chodníků mohou návštěvníci podniknout vlastní cestu knižní rotundou a budovou. Válcový skleněný výtah vede do Tajné zahrady. V tomto patře se nacházejí kanceláře zaměstnanců a zasedací místnosti pro veřejné použití. Do Shakespearova pamětního pokoje na střeše se dostanete přímo výtahem. Tento veřejný výtah a schodiště vytvářejí pro návštěvníky jednoduchý orientační bod v prostoru.

Óda na kruh
Navzdory mnoha různým funkcím je knihovna zabalena do jednotného filigránského vzoru kovových kruhů, které jsou odvážnými a rafinovanými propletenými příběhy průmyslového dědictví, šperků, lidí a znalostí. Velké kruhy mohou symbolizovat řemeslné dovednosti ocelářského průmyslu, zatímco menší mohou odkazovat na dvousetletou uměleckou tradici výroby zlatých a stříbrných šperků v Birminghamu, která je ve Velké Británii a na celém světě vyhlášená. Každý návštěvník – každý Brummie – si může vymyslet vlastní interpretaci a porovnat ji klidně s olympijskými kruhy nebo s Pánem prstenů. Ve skutečnosti je fasáda budovy navržena primárně zevnitř. Kruhy vstupují díky světlu do interiéru knihovny a vytvářejí svými stíny uvnitř nezapomenutelný svět. Je to vnitřní svět s vlastním panoramatem neustále se měnících stínů, závislých na počasí, denní době a sezónním výrazu. Díky rotundám a fasádě je budova ódou na kruh: archetypální forma, která ztělesňuje univerzálnost, nekonečnost, jednotu a nadčasovost.

Interiér: odvážný a rafinovaný
Na mnoha setkáních s nadšenými přizvanými skupinami uživatelů jsme se rozhodli vytvořit interiér, který je flexibilní a nadčasový, odvážný a rafinovaný a snadno se udržuje. V knihovně jsou hlavními materiály a barvami přírodní kámen, bílá keramická podlaha, dub, Mecanoo modrá, zlato, sklo a kov, stejně jako prchavé kruhové stíny. V Repertory Theater jsou hlavními materiály a barvami beton, bílá a červená. Uvnitř i venku se snažíme vytvořit odvážnou a vytříbenou budovu, která odráží ducha Birminghamu.

Francine Houben, Mecanoo architecten
12. srpna 2013Stavební program: BREEAM certifikovaná knihovna o rozloze 35 000 m² s knihovnou pro dospělé a děti, studijní centrum, hudební knihovna, komunitní zdravotní středisko, multimédia, archivy, Shakespearova pamětní místnost, kanceláře, výstavní síně, kavárny a společenská místnost, střešní terasy, nové sdílené auditorium (300 míst) se sousedním divadlem REP, rekonstrukce divadla REP, interiérový design a urbanistický plán Centenary Square
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Mecanoo