Nová smuteční síň v Broumově

Nová smuteční síň v Broumově
Spoluautor: INS spol. s r.o. , d3D
Adresa: Křinická, Broumov, Česká republika
Investor:Město Broumov
Projekt:2015
Realizace:2018
Zastavěná plocha:275 m2
Plocha pozemku:2032 m2
Obestavěný prostor:1960 m3
Náklady:10 000 000 CZK


Východočeský Broumov má novou smuteční síň pro poslední rozloučení pozůstalých, vznikla místo staršího objektu postaveného v rámci Akce Z v šedesátých letech minulého století. Neokázalá, hliníkem opláštěná dřevostavba se snaží navázat na místní historickou tradici, na stopy německého vlivu ve zdejší lidové architektuře obecně a na specifickou formu nedalekého památkově chráněného dřevěného kostelíku konkrétně. Zahradní úpravy zdůrazňují dřívější osovou organizaci evangelického hřbitova na řešeném pozemku.
Nová obřadní síň se nachází v sousedství Broumovského hřbitova s dřevěným kostelíkem Panny Marie, který je nejstarší dochovanou stavbou ve střední Evropě a národní kulturní památkou. 
Na pozemku pro síň byl původně evangelický hřbitov, před roky zrušený. V 60-tých letech minulého století zde byla postavena obřadní síň, která již měla v dnešní době díky špatným základům porušenou nosnou konstrukci nestejnoměrným sedáním stavby na místech bývalých hrobů, nevyhovující střešní konstrukci, izolace, výplně otvorů a zázemí. Po zvážení charakteru původní síně a všech potřebných nákladů jsme se rozhodli navrhnout novou stavbu. 
Nová síň obnovuje svou polohou a hlavní přístupovou cestou osové uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny. První část „rajská zahrada“ s hlavní cestou má travnatou plochu s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části pozemku „říši mrtvých“ je umístěna budova síně se zázemím.
Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v blízkém okolí mají genius loci původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží původní charakter místa posílit. Typický “Heimatstil” tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů.
Nová síň je založena na železobetonové desce pro eliminaci sedání stavby na nestabilním podloží bývalého hřbitova. Nosná dřevěná konstrukce je rámová z lepených nosníků s difúzně otevřenou skladbou v nízkoenergetickém standartu.
Na začátku stavby byl proveden archeologický průzkum a všechny nalezené ostatky byly uloženy na sousedním hřbitově.
autorská zpráva
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Rydlo, Pavel Tůma, Petr Šulc