Adresa: Ruská 568/34, Vršovice, Praha, Česká republika
Projekt:2022
Realizace:2023
Užitná plocha:40 m2
Náklady:2 000 000 CZK


zpět na článek
5 komentářů
Noclehárny
ježek
| 16.08.23 08:06
Buďto je to cíleně pro Airbnb, a pak by stálo za debatu, jestli je žádoucí, aby takové věci v Praze přibývaly, nebo je to myšleno jako normální byty; pak mi to ovšem připadá jako varovný symptom, že situace bydlení je v krizi. Pokud někomu přijde jako dobrý nápad rozdělit už tak malý byt na dvě pidinoclehárny, znamená to, že se normálního důstojného bydlení nedostává, a potom v něčem společensky zásadně selháváme. Já vím, že tady má jít o barvy a materiály a využití prostoru, ale architekturu nejde odseparovat od společenského kontextu.
Jééé!...
šakal
| 17.08.23 11:37
Přesně tohle, co napsal ježek, jsem chtěl napsat i já.

Mně úplně zatrnulo, jak jsem to zahlíd. Hned první věc, co mě napadla, byl povzdech: "Chudáci sousedi!" když si představím ty mejdany... Protože tohle nemůže být pro nikoho jiného než pro spolek "erasmáků" nebo pro chlastací zájezdy.
Airbnb
| 01.09.23 12:28
Podle ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.“. Změna v účelu užívání stavby je podle ustanovení § 126 odst. 2 stavebního zákona přípustná pouze na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Podle ustanovení § 126 odst. 3 stavebního zákona změna v užívání stavby včetně změny v účelu užívání musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a se zvláštními právními předpisy. Z uvedeného vyplývá, že každá stavba (popřípadě její část) má své účelové určení a k tomuto musí být také užívána. Byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením.
Airbnb
Obyvatel
| 01.09.23 12:06
Je to inzerováno na Airbnb a Bookingu. Tzn. slouží to de facto jako dvojice ubytovacích jednotek umístěná v bytě.
Jak praví metodika MMR, "Byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením."
Centrum Prahy už je takhle rozežráno prakticky kompletně. Na nepovolené ubytování jsou přeměněny celé domy, v rozporu se zněním stavebního zákona, pražských stavebních předpisů, v rozporu (v centru, kde je vymezen minimální podíl bydlení) s územním plánem.
Velkorysé historické dispozice rozsekány na "hotelové pokoje". A všem je to fuk, jediné, o čem se občas veřejně mluví, jsou nějaké poplatky nebo registrace. Hlavně, když to sype.
Airbnb
em
| 07.09.23 06:11
Já souhlasím, že Praha by měla regulovat množství ubytovacích kapacit s cílem, aby turistů ve městě bylo mnohem méně a průměrná cena za ubytování byla větší. Ale pokud bych si měla vybrat, kde bude pomyslných 500 turistů bydlet, byla bych asi radši za 200 takovýchto konvertovaných kutlochů než jeden velký hotel. Kde bydlíte vy, když jedete do cizího hlavního města?
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.

Více staveb od Studio Reaktor