Jako žebra ryby: osvětlení iGuzzini dodává lávce v Hradci Králové novou kvalitu

Vložil
Tisková zpráva
23.05.2024 14:15
ETNA spol. s r. o.

Hradec Králové

Libor Kábrt


Subtilní lávka v Hradci Králové se elegantně klene nad řekou i nábřežím a na obou březích plynule vstupuje do městského prostoru. Jejím výrazným znakem je kromě lehkosti také osvětlení, které ocelobetonové konstrukci dodává působivou estetiku.
Autorský tým (Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich) usiloval především o přirozené propojení města s řekou. Přírodní okolí parků a alejí inspirovalo organické tvarosloví jednak samotného přemostění, jednak jeho předmostí: „Schodištěm jsme překonali inženýrské sítě, na obou březích je jich neskutečné množství. Schodiště dosedá do pěší piazzetty, která by měla v budoucnu pokračovat do předprostoru archívu. Tvar nástupu na most navazuje na křivky lávky a vychází nejen z estetických požadavků, ale i ze snahy o prolínání cest: lávka je přístupná ze všech stran, a i když se vyrovnává s velkým převýšením, netvoří bariéru. Průběžné trasy podél Labe podbíhají lávku a nepřerušeně pokračují po nábřežích. Nástupní schodiště má podél zábradlí klasické stupně, které se do prostoru piazzety postupně snižují a stávají se součástí pobytové plochy,“ vysvětluje Gabriela Elichová.

Kromě toho bylo třeba myslet na labutě, aby jim dobrá viditelnost mostu usnadnila orientaci a most nebránil ve vzletu. Architektonický tým jednal s odborníky a ornitology ze zemědělské univerzity, aby se podařilo předejít riziku, že most se pro labutě stane nebezpečnou překážkou. „Některé prvky jsme museli o něco zesílit, konzultovali jsme třeba hustotu sítě zábradlí a tloušťku žeber, řešila se i barevnost. Nakonec se k naší radosti ukázalo, že nutné úpravy jsou minimální, prošla nám i navrhovaná bílá.“ Konstrukce lávky připomíná žebra plovoucí ryby; jemný výplet zábradlí přispívá k pocitu křehkosti konstrukce.

Jemnou vizualitu podtrhuje také osvětlení lávky ze dvou zdrojů. Lineární páska Underscore InOut od iGuzzini umístěná v madlech zábradlí nasvětluje plochu lávky a je zdrojem světla pro procházející či projíždějící. Složitější byla otázka osvětlení žeber pod mostem: „Ne moc silné, aby nenarušovalo spánkové rytmy zvířat ani lidí, zároveň ale musí fungovat pro případ mlhy či zhoršené viditelnosti, aby most pro labutě nepředstavoval nebezpečí,“ shrnuje Gabriela Elichová. To se nakonec podařilo díky efektovému svítidlu Trick s velmi úzkým vyzařovacím svazkem.

„Světelné řešení, které by zajistilo nasvětlení spodních že- ber úzkým paprskem, umožnil produkt iGuzzini. Osvětlení je pro architektonické realizace důležité: s ohledem na tvar konstrukce se dá nastavit směr, barva, intenzita, světlo podtrhuje tvarové řešení nebo umocňuje působení architektury,“ popisuje Libor Kábrt a dodává, že jejich tým dlouhodobě spolupracuje se světelným technikem: „Pravidelně spolupracujeme s inženýrem Žákem z Ateliéru světelné techniky, který má detailnější přehled o různých typech svítidel a jejich možnostech, které by mohly našemu návrhu vyhovovat. Je často součástí týmu, na návrhu se podílíme společně. Zdá se nám optimální, když všichni členové či členky týmu vnášejí do řešení odbornost vlastní profese.“

Výsledná atmosféra vznikla díky spolupráci architekto- nického týmu, světelného technika a dodavatele osvětlení. „Autorský kolektiv měl od začátku jasnou vizi: světelné linky po obou stranách lávky z jednoho konce na druhý a prosvětlení žeber, aby je labutě nepřehlédly za snížené viditelnosti. Bylo třeba vymyslet takové řešení, které podpoří jednak architektonické a technické požadavky a současně co nejvíce omezí parazitní svícení přímo do vody. Do madel jsme doporučili svítidlo Underscore InOut výrobce iGuzzini – lineární vysoce odolné LED svítidlo, které se používá k atypickým instalacím. Pro osvětlení žeber svítidlo TRICK s velmi úzkou optikou 180° Light Blade. Myslím, že s konečnou podobou osvětlení lávky můžeme být spokojeni,“ usmívá se Michal Kozák z Etna iGuzzini.
0 komentářů
přidat komentář

Související články