Obytná kolonie „Pod Kozincem“

Obytná kolonie „Pod Kozincem“
Investor:R-Soft a.s.
Projekt:1999-2001
Realizace:2001-02
Plocha pozemku:43823 m2
Náklady:250 000 000 CZK


Areál je z urbanistického hlediska řešen jako městská, rezidenční struktura, která vhodně doplňuje prostorovou skladbu a charakter okolní zástavby. Vzniká tak kompoziční mezičlánek uplatňující se v dialogu s okolní architekturou. Hmoty nových objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí ulic. Z hlediska automobilové dopravy se jedná o uzavřený areál s návazností na pěší propojovací komunikace. Na pozemku bylo vystavěno 58 rodinných domů, objekt squashe, administrativní budova a budova klubu. Každý jednotlivý objekt má svou vlastní architektonickou vizáž, která však vychází ze základního tvarosloví, stanoveného architektem na začátku projekčních prací. Kombinací řadových domů se solitery a dvojdomy vzniká prostorová členitost jednotlivých částí řešeného území. To je podpořeno dále hmotovou rozmanitostí a materiálovým řešením fasád jednotlivých objektů.Veřejné prostory v areálu jsou využity k výsadbě zeleně, popř. jako prostory pro trávení volného času. Důležité je také přímé propojení areálu s přilehlým lesoparkem. Z důvodů ochrany před nadměrným hlukem je celý areál je odcloněn od rušné komunikace terénním valem.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
btw
Barbora Jandejsková
26.10.06 12:33
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ADR