Vystudoval fakultu architektury na VUT v Brně roku 2000.
Již během studií získal za svou práci řadu studentských ocenění.
Absolvoval bakalářskou i diplomovou práci pod vedením prof. Miroslava Masáka.
Během povinné školní praxe a po ukončení studí r. 2000 pracoval v brněnském ateliéru arch. Tomáše Pilaře.
Od roku 2001 pracuje jako samostatný architekt i ve spolupráci s dalšími architekty a ateliéry.
Z této doby se datuje i počátek spolupráce s Filipem Havlišem, zprvu jen na architektonických soutěžích.
Roku 2011 tato vyústila ve volné sdružení architektů a společnou práci na zakázkách různého charakteru.
Od roku 2016 je práce tohoto sdružení známá z publikací a médií pod značkou NEW HOW architekti.

Realizace a projekty