Casa Kohn - český funkcionalismus na úpatí And

Pořadatel
Winternitzova vila

Místo konání
Na Cihlářce 10, 150 00 Praha 5

Začátek
pá 25.3.2022 12:00

Konec
po 20.6.2022 18:00

Vernisáž
čt 24.3.2022 18:00

Odkaz
www.loosovavila.cz ...
Výstavy

Praha

Smíchov

Karl KohnVložil
Tisková zpráva
Expozice s názvem „Casa Kohn: Český funkcionalismus na úpatí And“ zahajuje letošní sérii výstav zaměřených na práci původem českých architektů, kterým se podařilo uspět na mezinárodním poli. Jako první se rozhodl kurátor výstavy Adam Štěch vyprávět příběh německy mluvícího pražského architekta Karla Kohna, který emigroval před druhou světovou válkou do Ekvádoru. Výstava se zaměří na Kohnův vrcholný projekt, jeho vlastní dům Casa Kohn, který v Quitu postavil v roce 1951, a který se stal milníkem ve vývoji ekvádorské moderní architektury. Výstavu je možné navštívit od 25. 3. 2022 do 20. 6. 2022.

Po loňském cyklu tří výstav věnovaném práci zahraničních architektů v českých zemích navazujeme druhou sérií, která přirozeně doplní rozpracované téma prolínání domácí a mezinárodní architektonické tvorby napříč rozmanitými obdobími, styly i osobnostmi. Rok 2022 tak bude ve výstavních prostorách Winternitzovy vily věnován práci původem českých architektů, kterým se podařilo uspět na mezinárodním poli a vytvořit originální a velmi specifické dílo v různých zemích světa.

Antonin Raymond, Benjamin Jelinek, Carlos Navrátil, Heinrich Kulka či Karl Kohn. Všichni tito architekti sice pocházejí z českých zemí, ale přesto větším či menším způsobem participovali na vývoji moderní architektury na zcela odlišných místech světa jako byla Argentina, Ekvádor, Japonsko, USA nebo Austrálie a Nový Zéland.

Příběh vily Kohn není jen příběhem jednoho špičkového architekta a jeho rodiny, ale vyprávěním o zcela zásadních historických fenoménech a událostech, kterými světová společnost procházela během třicátých až padesátých let minulého století. Do značné míry tyto události ovlivnily také vývoj uměleckých směrů, architektury i designu. Bylo to především vypuknutí druhé světové války, které zapříčinilo dosud nevídaný odliv mozků z Evropy. Před sílícím nebezpečím nacismu do nových světů prchali i výtvarní umělci, architekti a designéři.

„Původem pražský německy mluvící architekt Karl Kohn se vydal do Ekvádoru, kde navrhl desítky privátních rezidencí. Spojoval v nich pražské funkcionalistické zkušenosti se specifickými prvky, reagujícími na nové kulturní a klimatické prostředí Latinské Ameriky. Bezesporu nejvýznamnějším projektem se však stal jeho vlastní dům nazvaný Casa Kohn, který architekt slavnostně představil roku 1951 za účasti tehdejšího prezidenta Ekvádoru Galy Plazy. Nové sídlo bylo označeno za nejmodernější stavbu země a získalo řadu prestižních ocenění.“ přibližuje téma výstavy kurátor Adam Štěch, který Quito navštívil loni v listopadu. V domě Karla Kohna strávil pět dní a pečlivě zaznamenal jeho aktuální stav, který se příliš neliší od doby, kdy byl dům postaven. Výstava pak přibližuje příběh tohoto domu nejen prostřednictvím textů, ale především vůbec poprvé na veřejnosti vystavených fotografií.

Kurátor: Adam Štěch
Autor fotografií a textů: Adam Štěch
Grafický design a instalace: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Blažek
0 komentářů
přidat komentář