Univerzita H. Králové chystá rozšíření kampusu Na Soutoku, hledá projektanta

Vložil
ČTK
18.01.2023 09:45
Hradec Králové


Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové (UHK) připravuje další rozvoj univerzitního kampusu Na Soutoku. Hledá projektanta plánované výstavby. Univerzita pro zpracování dokumentace pro územní řízení získala od Královéhradeckého kraje 16 milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí UHK Jakub Novák. Univerzitní areál Na Soutoku tvoří tři budovy a parkoviště. UHK na základě urbanisticko-architektonické koncepce již sjednotila majetkovou strukturu areálu.


Kampus je v části města ohraničené řekou Orlicí a ulicemi Hradecká a Sokolská. Prostor pro další rozvoj kampusu zabírá 12 hektarů. Odhadované náklady na plánovanou výstavbu jsou šest miliard korun, uvedli zástupci UHK. Podle nich se s výstavbou nezačne dříve než za pět let.

"Jsme ve fázi, kdy se chceme v rámci předběžné tržní konzultace spojit s kvalitním projektantem, který se do robustního investičního záměru společně s námi pustí. Základem pro další rozvoj kampusu je zpracovaná a projednaná urbanisticko-architektonická koncepce areálu," řekl ČTK univerzitní kvestor Aleš Klicnar.

Koncepce podle něj zohledňuje rozvoj UHK a zároveň dotváří nemalou část Hradce Králové jako veřejně přístupný prostor pro výukové, společenské, kulturní, sportovní a obchodní aktivity, které naplňují nejen univerzitní, ale i městské funkce. Projekt další výstavby v kampusu počítá i se zapojením soukromého investora.

"Záměr budovat dál univerzitní kampus je výsledkem shody dalších institucí, se kterými připravujeme podpis Memoranda o společném zájmu zapojených aktérů. V něm například počítáme se vznikem krajského inovačního centra nebo multifunkční sportovní haly," uvedl Klicnar.

V koncepci se počítá také se vznikem budovy pro výuku, vzdělávání a administrativu UHK, budovy Krajského inovačního centra, multifunkční sportovní haly, dvojice menších sportovních hal, pěší lávky spojující kampus a fakultní nemocnici, pěší promenády s prosklenou pasáží zakončenou loděnicí u řeky Orlice nebo parkovacími domy.

"Technická připravenost projektových dokumentací na celý areál, případně jeho část, může být v podobě vydaných stavebních rozhodnutí k dispozici v horizontu tří až pěti let. Poté by také mohl být k dispozici nový rámec programového financování ze státního rozpočtu, případně jiných veřejných zdrojů. To znamená, že v horizontu pěti let by UHK mohla být plně připravena předkládat konkrétní záměry pro výstavbu dílčích částí kampusu," uvedl Klicnar.

Uchazeči o spolupráci při zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací pro rozvoj areálu kampusu UHK se mohou o technickém zadání veřejné zakázky dovědět více na webu univerzity, případně se přihlásit do předběžných tržních konzultací.

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, na fakultě informatiky a managementu, přírodovědecké fakultě, filozofické fakultě a pedagogické fakultě. UHK studuje zhruba 6500 lidí plus zahraniční studenti.
0 komentářů
přidat komentář

Související články