Spolupráce napříč Evropou jako jedinečná zkušenost, zapojte se do Culture Moves Europe

Vložil
Tisková zpráva
17.05.2023 13:05
Vyrazit za hranice objevovat nová témata a projekty, tvořit, zlepšovat se a poznávat další kolegy. S grantem Culture Moves Europe to nyní jde i v oblasti architektury a kulturního dědictví. Vydejte se na cestu nebo pozvěte zahraniční kolegy k vám.

Unijní program Kreativní Evropa pro kulturní a kreativní odvětví zahájil v říjnu loňského roku iniciativu s názvem Culture Moves Europe na podporu zahraničních výjezdů umělců, tvůrců a kulturních pracovníků v oblasti architektury, kulturního dědictví, designu a módního návrhářství, literárního překladu, hudby, scénických umění a výtvarného umění. Nová evropská iniciativa přináší na poměry kulturní scény nebývale velkou sumu peněz a klade si ambiciózní cíle – do roku 2025 má s rozpočtem 21 milionů eur umožnit přibližně sedmi tisícům obyvatelek a obyvatelů Evropy vycestovat do zahraničí za účelem profesního rozvoje a mezinárodní spolupráce v kultuře.

Zkušenost ze zahraničního pobytu je pro každého tvůrce, ať už začínajícího nebo dlouhodobě působícího na kulturní scéně, inspirující a obohacující. Nejen že mu umožňuje poznat nové kraje, rozšířit si obzory a vzdělávat se, ale především v mnoha případech vede k navázání cenných osobních kontaktů, které často přerůstají v unikátní mezinárodní projekty. Relativně malá vstupní investice u jednoho umělce se tak může stát jednoduchým nástrojem stimulace dlouhodobé spolupráce mezi zahraničními scénami.

Culture Moves Europe poskytuje dva typy finanční podpory. Jedna je určena individuálním žadatelům, kteří z ní mohou financovat cestovné do některé ze zemí Kreativní Evropy (vedle členských států EU například také do Arménie, Gruzie, Bosny a Hercegoviny či Tuniska), stravu, ubytování atd. Délka pobytu v zahraničí by neměla přesáhnout 60 dní. Druhá umožňuje hostitelským organizacím uspořádat v jejich prostorách rezidenci pro skupinu umělců nebo kulturních profesionálů. Financovány jsou náklady hostitelské organizace i doprava a strava přijíždějících účastníků, a to v trvání od 22 do 300 dní.

Iniciativě Culture Moves Europe předcházel pilotní program i-Portunus, který měl velmi podobné podmínky, takže příběhy jeho účastníků mohou být pro žadatele o Culture Moves Europe inspirující. Grant na zahraniční cestu díky i-Portunu získala například Dana Račková, ředitelka umělecké skupiny Performalita. Dana využila finance pro svou kapelu tradiční hudby Milánosz, která se věnuje především původním slovanským vícehlasým písním. Podle jejích slov nebylo grant těžké získat a zkušenost byla v postcovidové době velmi povzbuzující. Kapela díky němu během 12 dnů vycestovala do Německa a Chorvatska, kde kromě vystupování vedla také workshopy a nahrála CD. Grant z i-Portunu na uspořádání rezidence získalo kulturní centrum Sladovna Písek, během které přivítalo tvůrce z Itálie, Nizozemí, Polska a Slovenska. Ti pracovali na společných projektech, vzdělávali se a prohlubovali zahraniční profesní vztahy. Výsledkem byl potom festival pro dospělé a děti.

Informace o otevřených výzvách Culture Moves Europe poskytuje Kancelář Kreativní Evropa. Můžete se na ni obrátit také s žádostí o konzultaci. Žádosti o podporu individuální mobility lze podávat ještě do 31. května 2023, další kolo přihlášek se potom spustí na podzim tohoto roku. Pokud byste rádi získali finance jako hostitelská organizace na uspořádání rezidenčního pobytu pro zahraniční umělce a pracovníky můžete to stihnout v rámci první výzvy do 15. června 2023 nebo v rámci jedné z dalších tří výzev, které by měly do konce roku 2025 následovat.
0 komentářů
přidat komentář