(Ne)plánovaná Bratislava - výstava v Pálffyho paláci

Zdroj
Galéria mesta Bratislavy
Vložil
Tisková zpráva
07.06.2024 14:45
Výstavy

Slovensko

Bratislava

Staré mesto

Jakub Kopec
n-1

Na svete je mnoho miest, ktoré sa kontinuálne vyvíjali v čase a ich prirodzená krása sa teší všeobecnému obdivu. Na druhej strane sú mestá, ktorých vzhľad je výsledkom dôsledného plánovania, a my obdivujeme ich architektov a urbanistov. Pod súčasný stav väčšiny miest sa však podpísal organický vývoj aj viac či menej úspešné plánovanie. Exemplárnym príkladom takéhoto mesta je Bratislava. Jej dnešnú podobu rozhodujúcim spôsobom formovali pokusy moderného urbanizmu o riadený rozvoj. Autorský tím v zložení Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková a Monika Bočková rozoberá súvislosti, ktoré plánovanie hlavného mesta ovplyvnili aj dôsledky jeho fragmentovanej realizácie.

Bratislava je mestom kontrastov. Na jej ploche sa v okruhu niekoľkých stoviek metrov stretávajú organicky formované historické štvrte, fragmenty moderných architektonických a urbanistických zámerov aj urbánne divočiny, kde zdanlivo nie je nič. Preto na prvý pohľad pôsobí fragmentovane a neplánovane. Jej súčasná podoba je však výsledkom práce desiatok plánovačov, ktorí sa už vyše 120 rokov snažia mesto priestorovo organizovať.

Zámerom kurátorského tímu je prostredníctvom výstavy “priblížiť procesy plánovania a výstavby Bratislavy prostredníctvom niekoľkých navzájom spolupracujúcich nástrojov. Prvým je časová os, ktorá tieto procesy umiestňuje v kontexte pre mesto dôležitých historických udalostí. Ďalší nástroj predstavuje ukážka kľúčových územnoplánovacích dokumentov siahajúca od prvého regulačného plánu z roku 1904 po územné plány zo šesťdesiatych rokov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili dnešnú podobu Bratislavy. Tretím nástrojom je grafická analýza vybraných charakteristických mestských situácií. Plánované aj ozajstné premeny typickej mestskej radiály, hradného vrchu s podhradím, ringu a továrenskej štvrte približujú zložitosť a otvorenosť procesu urbanistického plánovania, a súčasne ukazujú, ako sa v priebehu minulého storočia menil pohľad odborníkov na plánovanie mesta.”

Výstava vychádza z výsledkov výskumu, ktoré kurátorský kolektív uverejnil v knihe Bratislava (ne)plánované mesto, ktorá vyšla v roku 2020. Podľa autorského kolektívu “cieľom výskumu bolo nielen sumarizovať poznatky o plánovaní Bratislavy, ale aj posilniť pozíciu verejného záujmu a schopnosť konkurovať pri rozhodovaní o budúcej podobe mesta investorom a aktérom trhu”. Kniha je vo výstave prítomná prostredníctvom ilustračného materiálu aj kópií vybraných strán, ktoré sú návštevníkovi k dispozícii vo forme textov do ruky. Odkazy na vybrané strany knihy fungujú súčasne ako texty k vystavenému materiálu.

Jakub Kopec približuje architektonické riešenie výstavy: “Prostredníctvom nadrozmerných archov papiera a tubusov, do ktorých sa tieto archy pôvodne ukladali, sprítomňuje atmosféru projektových ústavov, kde plány mesta vznikali. Tento dojem umocňuje aj motív pravouhlej mriežky vyjadrujúci mierku zobrazenia jednotlivých ilustrácií, ale aj racionalitu plánovania.”

Súčasťou vernisáže bude aj sprievod výstavou s Henrietou Moravčíkovou o 18.40. Príbeh výstavby Bratislavy si môžete pozrieť na výstave (Ne)plánovaná Bratislava v Pálffyho paláci do 15. septembra 2024.

Kurátorský kolektív: Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková, Katarína Haberlandová, Monika Bočková, Peter Szalay
Architekt výstavy: Jakub Kopec
Grafický dizajn: David Kalata
Preklad: Beata Bradford, Martin Tharp
Jazyková korektúra: Beata Bradford, Miroslava Kuracinová Valová
Produkcia: Petra Balíková
Inštalácia: Jaroslav Beníček, Jozef Chovančák, Ivan Maťuš, Juraj Mráz
Propagácia: Aurélia Garová, Alexandra Grúňová, Anna Jablonowska-Holy, Zuzana Novotná, Slávka Zodlová
Vzdelávacie programy a sprievodné podujatia: Dagmar Beníčková, Vendy Kováčová, Vladislav Malast
Ilustrácie: Archív mesta Bratislavy Archív oA HÚ SAV, archív Petra Vodrážku, Archív Tlačovej agentúry Slovenskej Republiky, Ateliér B.K.P.Š., digitálny archív Europeana, digitálny archív Fortepan, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Národní technické muzeum Praha, Pamiatkový úrad SR, Slovenská národná galéria, Slovenský národný archív
Filmová projekcia: Slovenský filmový ústav
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
invenční
Karel Doležel
07.06.24 04:46
zobrazit všechny komentáře