Christ & Gantenbein Architects - 21 Models - výstava v DUČB

Pořadatel
Galerie současného umění, Dům umění České Budějovice

Místo konání
Náměstí Přemysla Otakara II. 127, České Budějovice

Začátek
pá 13.10.2023 10:00

Konec
ne 19.11.2023 18:00

Vernisáž
čt 12.10.2023 18:00

Odkaz
https://dumumenicb ...
Výstavy

České Budějovice

Emanuel Christ
Christoph Gantenbein
Christ & Gantenbein ArchitektenVložil
Tisková zpráva
Kurátor výstavy: Michal Škoda

Předposlední výstavou letošního roku představuje Galerie současného umění a architektury jednu z nejpřednějších švýcarských architektonických praxí Christ & Gantenbein.
Tu založili Emanuel Christ a Christoph Gantenbein v roce 1998 v Basileji. Ve své tvorbě se zajímají o udržitelnost, ale ne z pohledu módních trendů, nýbrž o udržitelnost formy s citlivým a všestranným citem pro materiál, snahou o kontinuitu a velkým důrazem na vztah k minulosti.
Plně si uvědomují význam staveb, ve kterých se dnes pohybujeme, které užíváme, které jsou podstatnou částí měst. Cítí velkou zodpovědnost za to, co dělají, aby i jejich díla byla srozumitelná a funkční pro nastávající generace.
Jak mimo jiné uvádí Ch. Gantenbein: „Snažíme se naše stavby propojit s jakousi intelektuální historií i s fyzickými reáliemi v daném prostředí. Tvrdíme, že pokud to uděláme se vší vážností a velkoryse, vydrží i tyto stavby více než sto let.“
Nemají potřebu být na „první pohled“ současní, ale považují za zajímavé dělat architekturu, kterou by se dalo nazvat „mimočasovou“. Je pro ně značně důležitý vztah k historii, kdy lze přenášet kulturní dědictví do budoucnosti. Velice blízká je jim tvorba Adolfa Loose a jeho výjimečně nadčasová poloha, kdy jste moderní, protože se vzdáte posedlosti být noví a neustále vše znovu vynalézat.
Vedle své tvorby se Christ & Gantenbein aktivně věnují také pedagogické činnosti. Zde se odráží typický aspekt pro jejich práci, což je prolnutí samotné praxe a výzkumu.
Od roku 2018 jsou profesory architektury a designu na prestižní ETH v Curychu. Rovněž působili na Harvardské univerzitě Harvard Graduate School of Design a nelze nezmínit také aktivity na Akademii architektury v Mendrisio (2004, 2006, 2009) a rok 2008, kdy působili na Škole architektury a designu v Oslu.
Christ & Gantenbein za sebou mají mnoho realizací, jejichž převážná část vychází z vyhraných architektonických soutěží. Vždy se snaží vidět příležitost v tom, že na „něco“ navazují. Historickou architekturu neberou z pohledu historická jakožto stará, nýbrž jako artefakt, a snaží se o přístup s maximální komplexní citlivostí. Toho jsou jednoznačným dokladem například transformace Švýcarského národního muzea v Curychu, stejně jako rozšíření v podobě nové budovy Kunsthistorického muzea v Basileji.
Připomenout je potřeba také v roce 2020 dokončený Lindt Home of Chocolate, monumentálně všestranný prostor pro Lindt & Sprüngli v Curychu či zakázku otevřenou v roce 2021 jako multifunkční workspace pro Roche v Německu. V současné době pracují na řadě projektů po celé Evropě, ať už je to právě dokončený projekt sociálního bydlení v Paříži, přístavba muzea Wallraf–Richartz v Kolíně nad Rýnem, obytná a kancelářská budova v historické části Hamburku, stejně jako rozšíření muzea umění MACBA v Barceloně. S velkým očekáváním se hodně hovoří též o projektu univerzitní nemocnice v Curychu, ilustrujícím rozmanité portfolio architektů. Projekt slibuje revitalizaci celé čtvrti v nejlidnatějším švýcarském městě a zároveň poskytne nový domov pro lékařský výzkum.
V souvislosti s úspěchy ve zmiňovaných vyhraných soutěžích možno zmínit také řadu dalších prestižních ocenění, jako například Dezeen Architects of the Year 2018, ve stejném roce pak Wienerberger Brick Award, Best Architects – zlatá medaile 2017, první cenu Essence Award a Red Dot Award Best of the Best 2016.
V rámci výstavních aktivit Christ & Gantenbein nelze nezmínit například projekt „Více než sto let“ připravený v roce 2016 pro Bienále architektury v italských Benátkách, jehož náplní byla koncepce zamýšlející se nad tím, že současnost není koncem dějin, ale pouze odrazovým můstkem mezi minulostí a budoucností, kdy dnes budovaná architektura musí splňovat nejen současná kritéria, ale také se zabývat minulostí a ukazovat budoucnost.
Rok 2019 byl pak premiérou jejich první monografické výstavy, kdy se představili projektem „Poslední akt designu“ v Tokiu. Nabídli tím nejen hluboký vhled do své tvorby, ale zároveň zde zkoumali samotné nástroje, které jsou k dispozici pro komunikaci architektury – ať už jsou to kresby, fotografie či modely.
Právě „modely“ jsou stěžejním tématem této českobudějovické výstavy, která poukazuje na trvalá témata tvorby kanceláře Christ & Gantenbein, jež nyní nabývá nových rozměrů, jako je stavění za pomoci existujícího a v rámci existujícího, architektura jako technická disciplína, udržitelný urbanismus, typologie a město nebo vytváření prostor pro umění. Tyto hmatatelné výzvy jsou ztělesněny v předmětech skromných rozměrů, a přesto sugestivní krásy, které ukazují architektonické modely jako reprezentace určité reality a zároveň podněcují představivost alternativních možností. V době, kdy umělá inteligence relativizuje naše vnímání a náš vztah k autentičnosti, se fyzický architektonický model stává poctou bezmeznému potenciálu interpretace.
V Domě umění zve Christ & Gantenbein návštěvníky k tomu, aby prozkoumali otevřené narativy vetknuté do každého modelu. Mezi projekty představenými v této přehlídce jsou již zmiňované významné dominanty, jako je Kunsthistorické muzeum v Basileji nebo Univerzitní nemocnice v Curychu, které dávají nahlédnout do architektonické cesty v průběhu let.
0 komentářů
přidat komentář

Související články