Městská knihovna v České Lípě

jednofázová otevřená architektonická soutěž o návrh

Vyhlašovatel
Město Česká Lípa

Termín vyhlášení
19.5.2023

Termín odevzdání
út 15.8.2023 12:00

Odkaz
https://zakazky.mucl ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh objektu městské knihovny v České Lípě a přímo souvisejícího uličního prostranství Jeřábkova náměstí. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Porota
Ing. Jitka Volfová, starostka města
Martin Brož, 1. místostarosta města
PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny Česká Lípa
prof. Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
doc. Ing. arch. Akad. arch. Ir. Jiří Klokočka
MgA. Ondřej Synek
MgA. Markéta Zdebská

Odměny
1. cena - 800.000,- Kč
2. cena - 500.000,- Kč
3. cena - 300.000,- Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši celkově 400.000,- Kč.
0 komentářů
přidat komentář