Publisher
Tisková zpráva
17.05.2023 20:40
Czech Republic

Ústí nad Labem


back to article
1 comment
složení obálkové a hodnotící komise
| 23.05.23 02:38
pokud by někoho zajímalo složení obálkové a hodnotící komise,
naleznete v usnesení Rady města č. 296/13R/23 (str. 3 a 4) z 27. 3. 2023
online zde: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/ mesto-jeho-organy/rada-mesta/zapisy-z-jednani-rm.html

1. řádní členové:
a) Ing. Eva Fialová, radní
b) Ing. Romana Filáčková, vedoucí OÚPSŘ
c) Ing. arch. Petr Hoffmann, koncepční pracovník oddělení územního plánování OÚPSŘ
d) Ing. Eliška Tribulová, vedoucí oddělení GIS OÚPSŘ
e) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
f) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
g) prof. Ing. arch. Jan Jehlík, odborný člen komise
h) Ing. arch. Stanislav Flesar, odborný člen komise
i) Ing. Petr Urban, odborný člen komise
j) Ing. Miloslav Kašpárek, odborný člen komise
k) Ing. Martin David, odborný člen komise
l) RNDr. Jana Tesařová, odborný člen komise
m) RNDr. Jiří Starý, odborný člen komise
n) Kodrová Zuzana, RNDr. Praha, odborný člen komise
o) Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D., odborný člen komise
p) Dr. Jan Píša, odborný člen komise

2. náhradníci:
a) Ing. arch. Jan Hrouda, zastupitel
b) Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení územního plánování OÚPSŘ
c) Ing. Martina Petláková, koncepční pracovník oddělení územního plánování OÚPSŘ
d) Ing. Markéta Holá, správce GIS OÚPSŘ
e) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
f) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
g) doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D, odborný člen komise
h) Ing. arch. Lenka Kotišová, odborný člen komise
i) Jiří Koudelka, odborný člen komise
j) Ing. Jan Bělík ml., odborný člen komise
k) doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D., odborný člen komise
l) Mgr. Diana Holcová, Ph.D., odborný člen komise
m) Ing. Petr Hosnedl, odborný člen komise
n) Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., odborný člen komise
o) Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., odborný člen komise
p) Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., odborný člen komise
Add new comment
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.