Výběrové řízení na vedoucí/ho ateliéru Architektura II na UMPRUM - výsledky

Zdroj
UMPRUM Praha
Vložil
Tisková zpráva
01.02.2022 07:40
Praha

Staré Město

Eva Franch i Gilabert

Rozhodnutí rektora č. 3/2022 ze dne 31.1. 2022 o výsledku výběrového řízení na pozici Vedoucí Ateliéru Architektury II

Rektor vyhlásil ve smyslu čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 14.11. 2018 výběrové řízení na pozici Vedoucího / vedoucí Ateliéru Architektury II. Na základě doporučení komise ze dne 28.1. 2022 rozhodl o výběru uchazeče takto:
Pracovní poměr na pozici vedoucí Ateliéru Architektury II bude uzavřen s účinností od 1. 3. 2022 na dobu určitou do 28. 2. 2023 s Evou Franch i Gilabert.

V Praze dne 31.1. 2022
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
Rektor UMPRUM

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články