Dům návštěvnického centra UNESCO

Vložil
Tisková zpráva
13.11.2023 13:35
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Informační a návštěvnické centrum UNESCO ve slovinském městě Ig má za úkol přiblížit návštěvníkům různé pohledy na život v kůlové osadě a v jejím přírodním prostředí Lublaňského močálu během doby bronzové a neolitické. Za návrhem malého muzea, dobové lávky přes močál a některých replik původních kůlových obydlí stojí ateliér Atelje Ostan Pavlin z Lublaně.
Architekti ateliéru pod vedením Aleksandera Ostana již postavili řadu domů na stromech, historických kapliček a také mostů. Mají proto nejenom dostatek specifických zkušeností, ale také osvojený přístup k práci s uměleckým dílem, jakým muzeum světového dědictví UNESCO dozajisté je.

Umělecký přístup při prosazování sebe sama

Během posledních několika let se město Ig změnilo. Pod vedením architektky Natalie Skok přišlo s řadou vlastních plánů na rozvoj. Jedním z nich bylo i návštěvnické centrum. Pro jeho výstavbu bylo nutné najít správné místo i správnou strategii. Samotný močál je sice úchvatnou krajinou, která se neustále mění, ale historická obydlí na kůlech byla již dávno pohlcena, zmizela v bažině. A jak to, co dávno zmizelo, zviditelnit a oživit v moderní novostavbě? Natascha Pavlin a Aleksander Ostan se museli prosadit v soutěži proti dvěma dalším architektonickým kancelářím. Podařilo se jim to s návrhem z prostorového hlediska skvěle umístěné budovy. Z hlediska formy se řídili jednoduchostí a měřítkem původních venkovských staveb. Materiálem, barvami a detaily se snažili v architektuře odkazovat na to, co již zaniklo.

Nový středobod zájmu

Společně s revitalizovanou stodolou vytváří novostavba návštěvnického centra v Igu nové místo, které má být atraktivní především pro zahraniční návštěvníky. Zvenčí připomíná svou dřevěnou lamelovou fasádou a tmavou hliníkovou střechou spíše zemědělskou usedlost. Místnosti uvnitř působí prostorně. Zájemci se přes mnohonásobně prosklené otevřené přízemí a dobře umístěný otvor ve stropě dostanou do prostorné výstavní místnosti v horním patře. Ta navozuje pocit souvislé velkoprostorové budovy, jakou kůlová obydlí, obydlená převážně zemědělci a chovateli dobytka, skutečně byla.

PREFALZ jako kontrast

Jednou ze zajímavostí návrhu, který okamžitě ohromí, je tvar střechy a těla budovy s okapy, které stoupají směrem vzhůru. To je dáno různými úhly sklonu střechy a vodorovného hřebene. Tím se budova vymyká falešné strohosti a je dosaženo prostorové diferenciace. Meandrující střecha působí k dřevěné fasádě a prosklenému přízemí jako výrazný kontrast a s hliníkovou krytinou PREFALZ v barvě P.10 tmavě šedé připomíná zemitý tón rašeliny v bažině. Je tak v dokonalé symbióze s okolním prostředím.

O projektu

Objekt, místo: muzeum, Ig, Slovinsko
Typ stavby: novostavba
Architekti: Atelje Ostan Pavlin, Ljubljana
Realizace: Grič-ar d.o.o.
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: P.10 tmavě šedá
FOTOGRAFIE: Croce & WIR
0 komentářů
přidat komentář

Související články