Klíčová role Nadace KKFF při obnově Hodonína po tornádu

Zdroj
Nadace Karel Komárek Family Foundation
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2023 22:30
Hodonín

Výrazný vklad v oblasti architektury a urbanismu při- náší do tornádem zasaženého Hodonína Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF). Ve spolupráci s městem pomáhá obnovit rozsáhlý územní celek Bažantnice. Rodinná nadace manželů Komárkových vyčlenila na okamžité i dlouhodobé řešení dopadů přírodní katastrofy 150 milionů korun. Její tým pomáhá také odborným způsobem, což dokládá vůbec první společné setkání architektů, kteří se na obnově podílejí. Akce na pražské Bořislavce poskytla v únoru za přítomnosti zástupců hodonínské radnice mimo jiné cennou příležitost hovořit o provázanosti jednotlivých projektů.

Středa 15. února 2023. Datum, kdy do sídla Nadace Karel Komárek Family Foundation na pražské Bořislavce dorazili zástupci města Hodonína na vůbec první společné setkání s architekty, podílejícími se na obnově města po tornádu. Představení projektů v různé fázi rozpracovanosti se proměnilo v plodný a myšlenkami nabitý workshop.

Prezentace šesti dílčích projektů pro různé části Bažantnice proběhla ve svižném tempu a velmi věcně. Formát akce přerostl v neobyčejně konstruktivní workshop. Bylo zjevné, že všem autorům architektonických návrhů upřímně leží na srdci společný výsledek. Projevilo se to především ve snaze najít mezi projekty soulad, návaznosti nebo například jednotící prvky. Mezi ně se zařadil informační systém, veřejné osvětlení či uvažovaný katalog použitých materiálů. Bylo proto přínosné, že diskuze se přímo účastnili zástupci hodonínské radnice v čele se starostou Liborem Střechou a městským architektem Ondřejem Stolaříkem. Všichni mohli na podněty architektů ihned reagovat a těžit z výměny konkrétních informací.

"Úlohou naší nadace je vytvářet příležitosti pro diskuzi mezi klíčovými aktéry, kteří mají s proměnou tohoto rozsáhlého veřejného prostoru co do činění, a tuto diskuzi zároveň moderovat. Více než čtyři hodiny práce přinesly mimo jiné domluvu na společném postupu v místech, kde se koncepčně střetává více projektů. V plodných setkáních budeme v budoucnosti pokračovat," řekl Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Některé projekty na obnovu hodonínské Bažantnice byly v různých fázích rozpracovanosti už před katastrofou. Šlo například o sportovní areál U Červených domků nebo Příměstský les. Zásah vyšší moci však přiměl architekty, aby projekty s ohledem na novou skutečnost více či méně přepracovali. Prakticky přestaly existovat stromy. Jak poznamenal Zdenek Sendler, člen správní rady druhé Komárkovy nadace – Nadace Proměny –, která má na starost obnovu parku před ZŠ U Červených domků, je "tornádo největší krajinář. Žádné povolování ke kácení, žádné přivazování se ke stromům… Je vymalováno a plánujeme".

Na jeho slova navázal hodonínský městský architekt Ondřej Stolařík. "Tornádo s sebou přineslo ničení a zároveň příležitost budovat. Nejde tedy jen o obnovu, ale také o snahu přinést do zasažené části města novou kvalitu. I když některé projekty byly rozpracovány již před tornádem, bylo nezbytné koncentrovat energii do mnohem většího množství projektů současně. A to je možné pouze za předpokladu dobře fungující spolupráce," řekl Stolařík.

KKFF a veřejný prostor

Obnova veřejného prostoru představuje jeden z pilířů činnosti Nadace KKFF. Její vizí je vytvářet kvalitní veřejný prostor, jenž je přirozenou součástí života. Tomuto poslání se věnuje také Nadace Proměny Karla Komárka, která stejně jako KKFF podporuje spolupráci všech, kdo se na proměně měst a jejich nové podobě podílejí. V současné době se připravuje veřejné projednávání návrhů s občany, jež navazuje na dříve ukončené dotazníkové šetření. Zapojení občanů ve všech fázích projektu považují nadace při vytváření veřejného prostoru za zcela zásadní.

Aby se nadace rozhodly na projektech participovat, musejí v nich spatřovat především dlouhodobý potenciál, protože jen díky dlouhodobému partnerství s příjemci nadačních příspěvků lze společně dosáhnout pozitivního a udržitelného dopadu na společnost. Příkladem činnosti Nadace Proměny Karla Komárka může být podíl na obnově nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, která v Grand Prix Architektů 2019 získala cenu v kategorii Urbanismus a zároveň čestné uznání Finalista České ceny za architekturu 2018. Nadace se podílela též na počinech v oblasti zahradní a krajinářské architektury pro Jiráskovy sady v Litoměřicích (2017) nebo na ostrově Santos v jihočeské Sušici (2014).

V Hodoníně se tým Nadace KKFF soustřeďuje na zmiňovanou oblast Příměstského lesa Bažantnice, kde v současné době probíhají dílčí projekty. Nejrozsáhlejším územním celkem je sportovní areál U Červených domků, kde vznikne nové sportovní náměstí a parky se sportovišti pro veřejnost. Dům přírody zase zaujme stálou expozicí vzácné chráněné fauny a flóry národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava, která je součástí lesoparku.

Setkání architektů, jež se podílejí na obnově Hodonína po tornádu, umožnilo zúčastněným získat cenný pohled na projekty, které jsou v různé fázi rozpracovanosti, jako na urbanistický celek. Nadace KKFF počítá s tím, že podobné akce, během nichž budou moci klíčoví aktéři sdílet informace o architektonických a krajinářských studiích a výzkumech, uspořádá také v budoucnu.

O KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá rozvíjet české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor. Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a posouvat jejich potenciál. Uvedené zaměření nadace se manifestuje v podpoře mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, projektu Piana do škol nebo v činnosti Nadace Proměny Karla Komárka, směřující k obnově velkých městských parků a školních zahrad. Nadace neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je to aktuálně zapotřebí. Během pandemické krize řešila problémy seniorů, zapojila se do řešení dopadů tornáda na Moravě i sociálních důsledků války na Ukrajině. KKFF dlouhodobě podporuje i Kennedyho centrum ve Washingtonu, jemuž mimo jiné přispěla na uměleckou scénu nazvanou REACH. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek a jeho žena Štěpánka Komárková.
0 komentářů
přidat komentář

Související články