S novým stavebním zákonem vejde v platnost 6 nových prováděcích vyhlášek

Vložil
ČTK
01.07.2024 08:45
Praha

Praha – Současně s novým stavebním zákonem nabývá platnost šest nových prováděcích vyhlášek. Zruší některé zastaralé technické parametry na výstavbu, upravují způsob vypracování dokumentace, stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Dále zřizují způsob vkládání projektové dokumentace do nového informačního systému. Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. června roku 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů.


Cílem vyhlášky o požadavcích na výstavbu je podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) požadavky zpřehlednit a zajistit zrychlení výstavby. Vyhláška například snižuje nároky na oslunění, parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. Také definuje takzvaný byt s univerzálním standardem. Tento standard představuje základní, nejnižší prostorové požadavky, které mohou uspokojit většinu obyvatel a dají se použít při běžné bytové výstavbě. Hlavním požadavkem standardu je možnost zajištění manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru nejméně 1,2 metru ve všech místnostech.

Podle vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů stanovuje obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody. Novou soustavu obecních stavebních úřadů tvoří 401 úřadů v obcích prvního a druhého typu, zrušeno jich bude šest. Společně se stavebními úřady v obcích s rozšířenou působností půjde o 607 stavebních úřadů. Rozhodování zůstane místním úředníkům.

S novým stavebním zákonem se od 1. července také zřizuje digitalizované stavební řízení. Vyhláška o podrobnostech provozu informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení definuje parametry a formu pro dokumentace vkládané do informačního systému. Zároveň popisuje způsob členění staveb a to, jak je evidovat v systému podle identifikačního čísla stavby.

Upraví se i rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace pro jednostupňové povolování zřízené novým stavebním zákonem a obsah územně analytických podkladů a struktura zásad územního rozvoje. Navrženy byly nové formuláře a jejich vzory. Žádosti budou muset být nově strojově čitelné a formuláře mají různé barevné odlišení.

Nový stavební zákon nabyl pro některé větší vyhrazené stavby jako dálnice účinnosti letos 1. ledna, nyní začne platit také pro pozemní stavby, mezi které patří bytové a rodinné domy či kanceláře. Zavede například jedno stavební řízení, a zruší tak duální povolování řízení územního a stavebního. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka, nastaví se také lhůty pro vyřízení povolení. Stavební řízení bude pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.

Vyhlášky, které vchází v platnost s novým stavebním zákonem

Vyhláška

Účel

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Stanoví obce, které vykonávají působnost obecních stavebních úřadů, a dále správní obvody obecních stavebních úřadů

Vyhláška o dokumentaci staveb

Upravuje rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace pro jednostupňové povolování

Vyhláška o požadavcích na výstavbu

Sjednocuje některé technické požadavky do jednoho předpisu a mění některé technické parametry na výstavbu.

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Navrhuje formuláře a další vzory, aby byly uživatelsky přívětivější

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

Upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů či obsah a strukturu zásad územního rozvoje, územního plánu a změny územně plánovací dokumentace

Vyhláška o podrobnostech provozu informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení

Upravuje způsob vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, způsob členění staveb a podrobnosti provozu informačního systému

Zdroj: MMR

0 komentářů
přidat komentář

Související články