Architektonicko-krajinářská výzva Nadace Proměny Karla Komárka zná vítěze

Vložil
Tisková zpráva
11.11.2022 13:45

Nadace Proměny Karla Komárka už ví, kdo vypracuje architektonicko-krajinářský návrh pro obnovu tornádem poničeného parku před hodonínskou Základní školou U Červených domků. Hodnoticí komise, která své rozhodnutí podepřela pečlivým posouzením předem daných kritérií, vybrala dvojici architektů. Práce ve čtyřech fázích projektu – od vypracování studie stavby po autorský dozor – zajistí Jitka Vágnerová a Radek Prokeš.

Nadaci Proměny Karla Komárka zaslalo nabídky na vypracování návrhu celkem devět architektonických studií z celé České republiky. Pětičlenná komise, ve které zasedli dva zástupci nadace, dva zástupci města a jeden nezávislý porotce, posuzovala kvalitu referenčních prací obdobného zaměření a nabídkové ceny. Minimálně jedna z prací přitom už musela být realizována. 

Ing. Jitka Vágnerová je spoluautorkou řady projektů ve veřejném prostoru. Podílela na obnově zámecké zahrady v Oslavanech či zahrady vily Panowských v Ivančicíh. Snaží se vytvářet úpravy přímo na míru danému místu, jeho obyvatelům a historickým souvislostem. Za velmi důležité považuje funkčnost veřejného prostranství. Při řešení zohledňuje hospodaření s dešťovou vodou, bezbariérovost prostranství a nároky na údržbu. 

Ing. Radek Prokeš, Ph.D. navrhuje veřejný i soukromý prostor. Kromě klasického studia krajinářské architektury a navazujícího doktorátu absolvoval bakalářské studium architektury, díky čemuž získal důležitý přesah do stavebního detailu. Jeho vášní jsou trvalky, věnuje se perenářské, sbírkové ale i vědecké činnosti této tématiky. Radek Prokeš vyhledává projekty, které jsou výzvou a může zde uplatnit svůj technický a technologický přesah. Architekt se podílel mimo jiné na vytvoření nové cyklostezky Pod Vítkovem v Praze 3 nebo na návrhu zahrady mateřské školy ve Stříbře.  

Dvojice architektů bude naplňovat cíl Nadace Proměny Karla Komárka. Tím je v zájmovém území napravit škody po ničivém tornádu a zároveň vytvořit kultivovaný veřejný prostor, určený primárně k odpočinku a k relaxaci. Park před ZŠ U Červených domků je součástí areálu příměstského lesa Bažantnice, jehož zpustošilo na konci června 2021 tornádo.

„Největší evropská katastrofa roku 2021 pro nás představuje od počátku obrovskou výzvu a zároveň příležitost, jak celé území z urbanistického hlediska nově uchopit. Výběrem studia, které teď začne vytvářet příslušný návrh, jsme dosáhli dalšího důležitého milníku v tomto projektu," podotkl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.   

Kromě parku před základní školou spolupracuje nadace a město Hodonín na dalších třech projektech. Rekonstrukce se po tornádu dočká rozsáhlá plocha sportoviště a příměstský lesopark, u něhož počítá s postupující výsadbou a doplněním mobiliáře. Nadace pomáhá i s rekonstrukcí Domu přírody Hodonínské Dúbravy, jejíž součástí bude stálá expozice. Ve všech případech je v úzkém kontaktu nejen s městem, ale také s veřejností, komunitami a odborníky.

Více informací o projektech hodonínské Bažantnice naleznete na internetových stránkách https://bazantnicezije.cz/.

0 komentářů
přidat komentář

Související články