Protihlukové podložky vytvoří neviditelné ticho

Publisher
Tisková zpráva
30.03.2022 12:15
Kratochvíl parket profi, s.r.o.

Ne každý si uvědomuje, že zvuky vznikající při chůzi po podlaze mohou být rušivé nejen pro sousedy o patro níže, ale i pro samotné obyvatele místnosti. Jak plyne z vysvětlení odborníka společnosti Kratochvíl parket profi (KPP) Milana Mrkáčka, jedna zobecňující rada, např. že lepená krytina je tišší, bohužel neexistuje, protože hlučnost podlahy ovlivňuje množství faktorů. Snad jen jedno doporučení, pokud chcete mít tichou domácnost v pravém slova smyslu – nepodceňujte výběr protihlukové podložky pod krytinu. Sice ji neuvidíte (na rozdíl od povrchového dekoru krytiny), ale to ticho uslyšíte.

Vinylová krytina Wineo 400 - dekor Joy Oak Tender

„Téma hlučnosti krytin bych rozdělil na dvě části. První je hlučnost, která přechází z krytiny do konstrukce domu a ovlivňuje tedy hlavně sousedy dole, a druhá je hlučnost krytiny v rámci vlastního interiéru,“ říká Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti KPP, která je výrobcem i dovozcem různých druhů a značek podlahových krytin. „Tzv. noise reduct, tedy útlum hluku ovlivňuje řada faktorů, za prvé samotná krytina, tedy konstrukce krytiny, způsob její pokládky, dodržení technologických podmínek instalace, ale i dodržení technologických postupů při přípravě podkladu pro pokládku. Můžete mít relativně tichou krytinu, jako jsou lepené vinyly, ale pokud podklad pod krytinou, např. samonivelační stěrka není provedena řádně, tak stejně může docházet k přenosu hluku v rámci konstrukce budovy. Na hlučnost má opravdu vliv mnoho faktorů.“

Hlučnost tedy výrazně ovlivňuje i nedodržení technologického postupu pokládky. „Je to relativně častý problém, že zjistíme porušení technologie pokládky nejen krytiny, ale i přípravy podkladu. Když položíte plovoucí laminátovou podlahu na nerovný podklad, tak zvyšujete její hlučnost, krytina klape při došlápnutí. Nebo když nivelační stěrka není oddělena od zdí dilatační spárou, tak přenáší vibrace do stěn, do vertikálních konstrukcí,“ vypočítává možné problémy Milan Mrkáček z KPP.

Lepená podlaha kvůli sousedům, plovoucí pro klid u nás doma?

Obecně lze říci, že čím je krytina měkčí, tím méně přenáší zvuky. V tomto směru tedy vede koberec, z tzv. hladkých krytin jsou tišší vinyly, následuje dřevo a lamináty a pokud jde o SPC, tak odpověď není jednoduchá – existují SPC krytiny, ve kterých kamenivo tvoří celou konstrukci, a pak jsou hybridní SPC, které mají třeba jen jádro z kameniva a povrch nebo spodní vrstvu z vinylu. Tato hybridní SPC jsou tišší než čistá SPC.

Z pohledu pokládky krytiny si snad jedno lehké zjednodušení přece jen lze dovolit: Lepená podlaha je ohleduplná více k sousedům, plovoucí podlahou myslíme na akustickou pohodu u nás doma. „Je to opravdu velmi zjednodušené tvrzení, protože vliv má i řada dalších faktorů nezávislých na krytině jako takové. Třeba odhlučnění budovy, použité materiály na stavbu...,“ upřesňuje Milan Mrkáček z KPP a vysvětluje: „S lepenou krytinou dosáhneme lepší akustické hodnoty v našem interiéru, ale bude docházet k většímu přenosu zvukových vln do konstrukce budovy, protože přilepená krytina je pevně spojená s podkladem. Zvukové vlny, vzniklé vibracemi (např. pádem předmětu), se díky přímému kontaktu s podkladem přenášejí do konstrukce, která tak slouží jako přenosové médium, takže podlaha může být hlučnější pro lidi obývající místnost dole pod krytinou. Pokud vezmeme plovoucí pokládku, tak krytina bude trochu hlučnější u nás, kde je položená, ale při použití kvalitních protihlukových podložek, nebude docházet k šíření hluku do dalších prostor, snížíme tím riziko přenosu vibrací do dalších částí objektu.“

Podložku nevidíte, ale o ticho se postará

Protihlukovým podložkám se výrobci v poslední době výrazně věnují a přicházejí stále s novými nápady. „To platí třeba pro kolekci celoplošně lepených vinylových dílců WINEO 400, ke které máme speciální protihlukovou podložku Silent Premium. Abych to vysvětlil, standardně se dílce pokládají tak, že podlahář natře lepidlo na podklad a do lepidla vkládá dílce. Systém u kolekce WINEO 400 je odlišný - podlahář nepoužívá lepidlo, ale na podklad položí na volno jen podložku, která má na vrchní straně fólii, pod kterou je lepicí vrstva. Fólie se těsně před pokládkou krytiny strhne a přímo na lepicí vrstvu podložky se aplikují dílce. Po zaválcování a zaschnutí drží dílce přímo na podložce. Takové řešení výrazným způsobem zvyšuje akustický komfort krytiny,“ pokračuje Milan Mrkáček z KPP a dodává konkrétní údaje: Míra redukce dopadového zvuku s podložkou Silent Premium je až 15 dB, bez podložky je tato hodnota u vinylové podlahy WINEO 400 k celoplošnému lepení cca 4 dB.

Za hluk může vzduch

Obdobně lze pokládat vinylové či SPC krytiny z kolekce KPP HOME, Kährs WOOD DESIGN, Kährs STONE DESIGN a další. Některé z nich pak mají protihlukovou podložku integrovanou přímo z výroby. „Integrovaná podložka opravdu výrazným způsobem pomáhá snižovat hlučnost krytiny. Když vezmete jeden typ podložky a položíte ji na volno pod krytinu a tu samou podložku integrujete do podlahy, tak už samou tou integrací bude krytina o chlup tišší, protože eliminujete vzduchové mezery. A protože vzduch je médium přenášející zvuk, tak už jen tím, že podložka je integrovaná, je krytina vždy tišší,“ vysvětluje odborník z KPP a opakuje, že podložky opravdu výrazně ovlivňují hlučnost krytiny.

„Podložka je věc, na které bych jako uživatel rozhodně nešetřil. Protože podlahu si pořizujeme i na dobu v desítkách let a podložka by měla vydržet po celou dobu životnosti krytiny. Podložek je na trhu celá řada a mají enormní cenové rozpětí, ale je také mezi nimi opravdu enormní rozdíl,“ upozorňuje Milan Mrkáček z KPP. Kvalita protihlukových podložek závisí na skladbě a surovinách, z nichž jsou vyrobeny. Třeba podložky Silent Premium Wineo či podložky od výrobce Desono  jsou z kvalitních bio polyuretanů. Už na pohmat poznáte, zda je to jen měkká pěna, která se za dva tři roky pod krytinou sešlape, takřka do ztracena, nebo dostanete do ruky kus masivní podložky. Technický list obvykle uvádí jen hlukový útlum podložky na začátku životnosti. A rozhodně neplatí, že čím bude podložka tlustší, tím lépe, resp. dvě podložky budou znamenat tišší podlahu. Naopak, vrstvení podložek může vést i k poškození krytiny. A jak tedy zákazník kvalitní materiál pozná? „Měl by se spolehnout na radu profesionála v podlahovém centru a i sám si na podložku sáhnout a v rámci svých životních zkušeností odhadnout, která vypadá, že vydrží spoustu let, a která na to nevypadá už od začátku,“ dodává Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

0 comments
add comment

Related articles