Rustikální podlaha vyrostla v drsných klimatických podmínkách

3-lamel v živějším provedení se z jednoho kmene vyrobí třikrát tolik než 1-lamel s čistým dekorem

Publisher
Tisková zpráva
19.01.2023 17:00
Kratochvíl parket profi, s.r.o.

Barevnost, velikost a množství suků, prokreslená léta – to jsou základní veličiny rozhodující o třídění dřevěných podlah do kategorií od čistších dekorů přes živější až po ty nejrustikálnější. „Klidné“ krytiny s minimálními barevnostními rozdíly a téměř bez suků jsou získávány z vnitřních částí stromů, které vyrůstaly v mírných klimatických podmínkách. Naopak rustikální podlahy s výraznými rozdíly v barevnosti, se zřetelnými suky a prasklinami pocházejí spíše ze stromů z drsných severských podnebných pásů a vyrobeny byly z vnějších vrstev kmene.

Každý výrobce má samozřejmě pro své podlahy i své označení, které by zákazníkovi mělo napovědět, zda je krytina spíše monoliticky barevná a bez součků, tedy čistá, nebo se jedná o „echt“ dřevo, tedy rustikální provedení. Např. nejstarší evropský výrobce dřevěných podlah švédský Kährs dělí své třívrstvé podlahy do pěti skupin – Calm, Variation, Lively, Dynamic a Expressive. „O zařazení rozhodují zejména suky, jejich velikost a množství, barevnostní rozdíly mezi jednotlivými prkny a praskliny. Obvykle se jedná jen o všeobecný popis, protože většina výrobců si přesné začlenění drží pod pokličkou. Kolik na prkně může být suků, jak mohou být velké, co je malý suk - to už vám většinou nepoví,“ říká Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti Kratochvíl parket profi, která letos slaví třicet let a celou dobu je výhradním dovozcem švédských podlah Kährs.

Strom pro rustikální podlahu měl více větví

Co je to vlastně suk, tolik zásadní prvek pro třídění podlah? „Lidé si občas neumějí představit, co to vlastně suk je. Laicky řečeno, je to místo, ze kterého vyrůstala větev,“ pokračuje Milan Mrkáček z KPP. Zjednodušeně se dá tedy říci, že čím více větví strom měl, tím může být podlaha z něj vyrobená rustikálnější. „Pochopitelně, pokud se podíváte na strom, tak každý má úplně jiné větve, jinak široké, jinak velké. Navíc při opracování dřeva vznikají různé podoby suků - mohou být velké, malé, uměle vytvořené pomocí tmelení v místech, kde byl nějaký kaz. Často mají suky po větvích prasklinku, obvykle do tvaru kříže, který bývá vytmelen, a tomu se říká křížový suk. Oproti tomu zdravý suk je jen tmavší místo po odříznuté větvi.“

Praskliny, které se vyskytují až v živějších a zejména ve výrazně rustikálních podlahách, vznikají v rámci kresby v letech. „Jejich původ je závislý na mnoha faktorech, na vlhkosti, teplotě... Praskliny mohou vzniknout i při zpracování, protože třeba v  daném místě mělo dřevo větší vlhkost než ve zbytku kmene a vlivem vysoušení prasklo... Viděl jsem ale i podlahu s prasklinou, která byla výsledkem zásahu bleskem...,“ dodává Milan Mrkáček z KPP.

Své stopy mohou ve dřevě zanechat i živočichové, třeba červotoč. Jen pro uklidnění, takové podlahy se netřeba obávat, protože červotoč je parazit, který ke své existenci potřebuje určitou vlhkost ve dřevě, takže během výrobního procesu (vysoušení dřeva) je bezpečně zlikvidován.

Podstatné jsou rozdíly v barevnosti, nikoli samotná barva

Na barevnosti podlah se podílejí i další detaily, jako např. zrcátka, tmavé záběhy, svalovina či bělové dřevo. „Žádná dřevěná podlaha nemá jednolitou barvu a všechny zmíněné věci popisují barevnost. Třeba k charakteristikám dubu patří běl, někdo říká zrcátka či prasátka. Běl vytváří jakési nepravidelné podlouhlé šmouhy, které mohou působit až dojmem, že dané místo nemá povrchovou úpravu. Tmavé záběhy jsou hodně tmavé odstíny v kresbě dřeva. Svalovině se říká také tříslovina, jsou to v podstatě bílkoviny, které chrání dřevo před hnilobou, také vytváří určitý barevný odstín dřeva,“ vysvětluje odborník ze společnosti Kratochvíl parket profi. Na tomto místě je třeba podotknout, že i když to tak možná na první pohled vypadá, tak světlý odstín není synonymem pro klidné třídění a ani tmavý pro rustikální – podstatou třídění není sama barva, ale rozdíly v barevnosti.

O čistotě nebo živosti dekoru nerozhoduje druh stromu, ale část kmene, z níž je podlaha vyrobena

Dřevo je přírodní materiál a každé prkno, které se vyrobí, je originál. „Na světě neexistují dvě stejná prkna, opravdu co kus, to originál,“ pokračuje  Milan Mrkáček z KPP. O tom, zda je dekor čistší, nebo rustikálnější nerozhoduje ani tak, zda je podlaha z dubu nebo třešně, záleží spíše, z jaké části kmene byla vyrobena. „Pokud chcete čistou podlahu v dekoru velké 1-lamely, tak k tomu potřebujete, řeknu laicky, vnitřek kmene. Naopak pro výrobu živější rustikálnější podlahy v menších formátech lamely můžete využít větší část kmene po vnějším obvodu. To je třeba důvod, proč, když se podíváte na cenové hladiny dřevěných podlah, tak 1-lamely a čisté podlahy jsou dražší než rustikální 3-lamely. Jednoduše materiálu pro menší živější formáty je více: Z jednoho kmene vyrobíte třikrát tolik 3-lamel v živějším provedení než čistých 1-lamel.“


Drsnější podmínky produkují rustikálnější dřevo

A stejně podstatnou skutečností pro to, jaká podlaha bude ze stromu vyrobena, je i místo, kde strom vyrůstal. Například pro ty nejživější dekory využívá Kährs duby, které rostou v co nejdrsnějších klimatických podmínkách, v největších mrazech. A naopak nejčistší duby pocházejí z mírných klimatických podmínek. „Představme si pokus, při kterém bychom vzali dvě sazenice dubu, jednu vysadili u nás a druhou odvezli třeba na Sibiř. Kdybychom po padesáti letech oba dva duby ve stejný čas pokáceli, tak bychom zjistili, že z dubu, který vyrůstal na Sibiři a byl tedy vystaven podstatně drsnějším klimatických podmínkám, byla vyrobena podstatně rustikálnější podlaha než z dubu, který vyrostl u nás,“ dodává Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti Kratochvíl parket profi a vysvětluje, proč tomu tak je: „Rozhodují jak velké rozdíly v teplotách, tak i extrémní síla mrazů a délka jejich trvání. Celkově lze říci, že mráz vede k vysoušení dřeva, které se projevuje jeho praskáním. Dřevo, vystavené extrémním mrazům, proto obsahuje větší množství trhlin a prasklin, než dřevo v mírných podmínkách. Všeobecně panuje (mylný) dojem, že v zimním období je vzduch vlhký – je tomu přesně opačně. Mrazivý vzduch je velmi suchý.“


Průvodce tříděním dřevěných třívrstvých podlah Kährs

Podlahy CALM jsou vyráběny z těch nejčistších prken. Podlaha se vyznačuje klidným a jednotným vzhledem, vykazuje jen malé rozdíly v kresbě a barvě mezi jednotlivými prkny. Může obsahovat drobné součky.

Kolekce Kährs Capital zahrnuje pouze třídění Calm, na obrázku vlevo dekor Dub Dublin. Stejně tak výhradně klidná je i kolekce Kährs Life, vpravo je dekor Butterscotch.


Podlahy VARIATION
už jsou podlahy, u kterých mohou být větší barevnostní rozdíly v rámci plochy, jsou charakteristické menšími rozdíly kresbě a mohou obsahovat malé suky. Ale pořád to je relativně čisté třídění.

Kolekce Kährs Lumen obsahuje hned několik provedení Variation, vlevo dekor Dub Dawn, vpravo Dub Mist


Živé podlahy LIVELY
jsou rustikálnější, vyznačují se strukturou dřeva, výraznými lety a suky. Podlaha je na první dojem živá.

Živé třídění LIVELY najdeme ve více kolekcích Kährs, např. v rámci kolekce Kährs Lux, vlevo dekor Dub Sun, vpravo Dub Horizon.


Podlahy DYNAMIC
jsou hodně živé, byly vyrobeny z desek s velkým množstvím suků a prasklin. Podlaha tak dostává přirozeně dramatický a rustikální vzhled, který je zároveň velmi příjemný a teplý. Na podlaze se vyskytují různé barevné tóny.

Typickým představitelem třídění Dynamic je kolekce Kährs Founders, vlevo dekor Dub Johan, vpravo Dub Olof.


Podlahy
EXPRESSIVE udělají silný dojem na první pohled, představují dřevo v jeho nejzákladnější, v nejpřirozenější podobě. Podlaha je výrazně rustikální se zřetelnými suky a prasklinami v délce desítek centimetrů na prkně. Má nápadnou kresbu a strukturu dřeva a značné barevnostní odchylky. Vyrobena byla z vnějšího obvodu stromu, který vyrostl v drsných severských podmínkách. U některých dekorů jsou další rustikální prvky dodělávány i ručně, např. se jedná o tzv. kolíky, které mají evokovat, že podlaha je opravdu starodávná.

Kolekce Kährs Da Capo je výhradně ve třídění Expressive, vlevo dekor Dub Maggiore, vpravo Dub Sparuto.

Trend se otáčí ke klidnějším dekorům

A jaké třídění je v současnosti nejpopulárnější? „V minulosti jsme zaznamenávali postupný přechod na co nejživější dekory, není to tak dávno, kdy podlahy Expressive byly nejžádanější. To už dnes úplně neplatí, vrátili jsme se o krok zpět. Současný trend se otáčí k těm čistším dekorům, takže dnes se nejvíce pohybujeme mezi Lively a Dynamic a trošku trend už směřuje i k čistšímu třídění Variation,“ komentuje vývoj Milan Mrkáček z KPP a na závěr přidává i praktickou radu: „Nespoléhal bych se při výběru podlahy jen na vzorek. I když se třeba půlmetrová ukázka může jevit jako velká, vyžádal bych si od dodavatele i fotku dekoru v ploše. Vždy totiž záleží, z jaké části prkna je vzorek vyrobený. A máme podlahy, které jsou relativně rustikální, ale když vyndáte z balíku deset lamel, tak mezi nimi najdete jednu, která je ze dvou třetin hodně čistá. A pokud je zrovna vzorek vyroben z této části podlahy, tak zákazník může být hodně překvapený, že si vybral podle čistého vzorku, ale namontovaná podlaha je rustikální. Proto bych výběr nepodceňoval a kromě vzorku bych doporučoval podívat se na podlahu i ve větší ploše na fotografii.“

0 comments
add comment

Related articles